Tümen

Askeri birlikler
Birim Askerler Komutan
Tim 4 Çavuş/Onbaşı
Manga 8–13 Çavuş/Onbaşı
Takım 26–55 Astsubay/Asteğmen/Teğmen/Üsteğmen
Bölük 80–225 Üsteğmen/Yüzbaşı/Binbaşı
Tabur 300–1,300 Binbaşı/Yarbay
Alay 1,300-3,000 Yarbay/Albay
Tugay 3,000-5,000 Tuğgeneral/Tuğamiral
Tümen 10,000–15,000 Tümgeneral/Tümamiral
Kolordu 20,000–45,000 Korgeneral/Koramiral
Ordu 80,000–200,000 Orgeneral/Oramiral
Ordu grubu 400,000–1,000,000 Orgeneral

Tümen, modern ordularda herhangi bir harekatı kendi başına bağımsız olarak yapabilmek için gerekli tüm silahları ve hizmetleri bünyesinde barındıran en küçük askeri birliktir. Savaş şartlarına ve ülkelere göre değişmekle beraber mevcudu genelde 10,000 ile 20,000 kişiden oluşur ve bir Tümgeneral komutasındadır. Çeşitli harekat şekillerine göre tümenler temelde zırhlı tümenler ve piyade tümenleri olmak üzere iki biçimde teşkilatlandırılırlar. Piyade tümenleri ise personelin ve malzemenin sevk araçlarına göre motorize ve mekanize olarak yapılandırılırlar.Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığınca en kısa sürede yeniden yapılandırma çalışmaları ile birlikte; başta Trakya'da 5 nci ve 2 nci Kolordu'lar,İstanbul'da 3 ncü Kolordu,Adana'da 6 ncı Kolordu,Diyarbakır'da 7 nci Kolordu,Elazığ'da 8 nci Kolordu,Erzurum'da 9 ncu Kolordu ila Kıbrıs adasında konuşlu KTBK.leri kuruluşunda, teşkilat yapıları aşağıda verilen Motorize Piyade,Mekanize Piyade ve Zirhli Tümenler'in yapısında Tümen'ler mutlaka teşkil edilmeli ve faaliyete geçirilmelıdır.Motorize Piyade,Mekanize Piyade ve Zırhlı Tümen'ler Kara Kuvvetlerinin temel savaş birlikleridir.

Motorize Piyade Tümeni

Motorize piyade, intikali motorlu taşıt araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. "Bindirilmiş piyade" olarak da bilinir. K.K.leri kurulusunda olmasi gereken standart bir Motorize Piyade Tümeninin teşkilat yapisi aşağıdaki gibidir.

Mekanize Piyade Tümeni

Mekanize piyade, intikali zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçlarıyla sağlanan piyade birlikleridir. K.K.leri kurulusundaki olmasi gereken standart bir Mekanize Piyade Tümeninin teşkilat yapisi aşağıdaki gibidir.

Gelişim süreci

I. Dünya Savaşı'nın ilk yılı olan 1914 yılı sonlarında, Batı Cephesi'nde, siper savaşında cepheler kilitlenmişti. Savaşın sonlarında tankların, piyade destek unsuru olarak kullanılması deneyimleri, bu konuda başarılı sonuçlar vermiş ve tankların cephelerin kilitlenmesini açacak bir anahtar olduğu görülmüştür.

Savaşı izleyen yıllarda bünyesinde bir tank tugayının da yer aldığı piyade tümenleri hızla yaygınlaşmıştır. II. Dünya Savaşı'nın deneyimleriyle ve Yıldırım savaşı doktirininin uygulamada gösterdiği olağanüstü başarıyla, motorize piyade tümenleri, tank unsuru içeren piyade tümenleri -mekanize piyade tümenleri- olarak yeniden teşkilatlandırılmış, tank unsuru içermeyen motorize piyade tümenleri ise sert zeminli yolların yaygın olduğu bölgelerde, uygun mevsimde kullanılan unsurlar olarak teşkilatlandırılmıştır.

Yine de mekanize piyade tümenlerindeki tank unsurları, II. Dünya Savaşı boyunca tankın, piyade destek unsuru olarak kullanılması işlevi görmüştür.

Zırhlı Tümen

Ana muharebe aracı tanklar olarak düzenlenmiş tümenlerdir. K.K.leri kurulusundaki olmasi gereken standart bir zırhlı tümeninin teşkilat yapisi aşağıdaki gibidir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.