Mirliva

Osmanlı Ordusu rütbeleri
Kara Hava Deniz
General ve Amiraller
Müşir Müşir Müşir
Birinci Ferik Birinci Ferik Birinci Ferik
Ferik Ferik Ferik
Mirliva Mirliva Mirliva
Subaylar
Miralay Miralay Miralay
Kaymakam Kaymakam Kaymakam
Binbaşı Binbaşı Binbaşı
Kolağası Kolağası Kolağası
Yüzbaşı Yüzbaşı Yüzbaşı
Mülâzımıevvel Mülâzımıevvel Mülâzımıevvel
Mülâzımısâni Mülâzımısâni Mülâzımısâni

Mirliva, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında kullanılan, Ferik ile Miralay rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tuğgeneral rütbesine denk bir askeri rütbe. Paşalık sanı mirliva rütbesinden itibaren kazanılırdı.

Mirliva kelimesi Mir (Kuman) ile Liva (Tugay) kelimelerinin birleşmesi sonucu oluşturulmuştur. Bu rütbeye sahip olanlar genelde tugay ya da tümen kumandanı görevinde bulunması beklenmiştir. Fakat sabit bir kural değildi.

Örneğin Mahmut Şevket Paşa Mirliva rütbesiyle Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti (Genelkurmay Başkanlığı)'ne atanmıştır ve Mustafa Kemal Paşa ise Yıldırım Ordular Grubu komutanı görevinde bulunmuştur.

Ancak Mirliva rütbesi de 26 Kasım 1934 tarihli 2590 sayılı Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun'un üçüncü maddesi gereğince iptal edildi.

Rütbe

1909-1920

Ayrıca Bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.