Osmanlı İmparatorluğu demografisi

Bu madde Osmanlı İmparatorluğu'nun; nüfus yoğunluğunu, etnik gruplarını, eğitim seviyesini, dinsel bağlarını ve nüfusun diğer yönlerini içeren demografisidir.

Nüfus

1881–1893 arasında yapılan resmi nüfus sayımına dek nüfus bilgileri kesin olmamıştır. Osmanlı Devleti'nin Beş yüz yıllık varlığının çoğunda toplam vatandaş sayısı geçerli bir veriye dayanmamıştır. 1881'deki sayıma kadar nüfus bilgileri vergi mükelleflerinin genel nüfusa oranlanmasıyla belirlenmekteydi. Vergi verenlere dayalı nüfus bilgileri kent merkezlerine yaklaştıkça daha güvenilirdir. 5000'den fazla nüfusu olan şehir merkezleri vergi verenler açısından zengindir, bu nedenle sayımları daha güvenilirdir. Vergiden hariç bir yöntem de hanelerin sayılmasıdır. Her evde 5 hane halkının bulunmasına dayalı bir varsayım yapılabilmekteydi.[1]

İlk resmi sayım 1881–1893 arasında 10 yıl süren bir çalışmayla yapılmıştır. 1893'te sonuçlar belirlenmiştir. Bu sayım ilk modern, genel ve standartlara bağlı nüfus bilgisidir. Vergi, askerlik ya da herhangi bir amaçla değil; demografik bilgi elde etmek için yapılmıştır. Nüfus etnik, dini ve cinsel ayrımlarla belirlenmiştir. Bu ayrımlarla: Müslüman, Yunan(Makedonlar, Anadolu Rumları, Pontus Rumları, Kafkas Rumları dahil), Ermeniler, Bulgarlar, Katolikler, Yahudiler, Protestanlar, Latinler, Asurlular, Çingeneler gibi kategorilerde nüfus belirlenmiştir.[2][3]

1893'ten sonra Osmanlı İmparatorluğu İstatistik-i Umumi İdaresi'ni kurarak demografik bilgileri araştırmıştır. 1899'daki başka bir nüfus sayımı da buna dahil.

Nüfus Tablosu

Tarihî nüfus
Yıl Nüfus     
1520 11.692.480     
1566 15.000.000 %+28.3
1683 30.000.000 %+100.0
1831 7.230.660 %−75.9
1856 35.350.000 %+388.9
1881–93 17.388.604 %−50.8
1905 20.884.000 %+20.1
1906 20.975.345 %+0.4
1919 14.629.000 %−30.3
Resmi nüfus sayımına göre 1906 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Milletlerin nüfus dağılımı[4]-[5]
Millet Sayı Toplam nüfusa oranı
Müslümanlara 15,498,747 - 15,518,478 76.09% - 74.23%
Yunanlılarb 2,823,065 - 2,833,370 13.86% - 13.56%
Ermenilerc 1,031,708 - 1,140,563 5.07% - 5.46%
Bulgarlar 761,530 - 762,754 3.74% - 3.65%
Yahudiler 253,435 - 256,003 1.24% - 1.23%
Protestanlard 53,880 0.26%
Diğerlerid 332,569 1.59%
Toplam 20,368,485 - 20,897,617 100.00%
Notes: a Tüm müslümanları içerir. Çoğunluğu Türkler, Araplar ve Kürtlerden oluşur.
b Yunan halkı Yunan Ortodoks kilisesine bağlı tüm Hıristiyanları içerir. Slavlar ve Arnavutları içerir.
c Çeşitli Asur kiliselerini içerir.
d İlk kaynak Protestanları ve diğerlerini içermez.

Nüfus haritası

Özel raporlar

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. Behar, Cem, ed. 1996. Osmanlı Đmparatorluğu'nun ve Türkiye'nin nüfusu, 1500-1927. Ankara: T.C. Basbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü = State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey.
  2. Karpat & 1978 pp.237-274
  3. Shaw & 1978 p.323-338
  4. Studies on Ottoman social and political history, Kemal H. Karpat, p.766, 2002
  5. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Stanford Jay Shaw, p.241, 1977

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.