Paşmakçızade Ali Efendi

Paşmakçızade Ali Efendi
Doğum 1639
Ölüm 1712 (73 yaşında)
İstanbul
Meslek Müderris, kazasker, kadı, şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Üsküdar kadısı Mehmed Efendi

Paşmakçızade Ali Efendi (1639 - 1712) 18. yüzyılda şeyhülislamlık yapmış Osmanlı din adamıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra 1657’de Mehmed Ağa Dersiyesi’nde harici müderris oldu.

Sırasıyla: Hamid Efendi, Bâlî Efendi, Ümmüveledzâde, Haydar Paşa, Murad Paşa-yı Atîk, Mahmud Paşa, Şevval, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye medreselerine tayin edildi. Ardından kadı oldu,1687'de Kudüs’e tayin oldu. Daha sonra azledildi. 1690'da Edirne kadısı oldu. 1692'de Rumeli kazaskeri oldu, kazaskerlikten azledildi ve geri döndü. Daha sonra politik mücadeleler sonucunda şeyhülislam oldu. İki kez azledildi ve geri döndü. Üçüncü seferinde görev başındayken vefat etti. (12 Şubat 1712) Kaynaklara göre: alim, mutedil, kadirbilir biriydi. Nakşibendî tarikatına mensup olmakla birlikte meşrep olarak Melâmî-Hamzavî idi. Fetvalarını içeren bir "fetva mecmuası" vardır. İstanbul’da Kadıhanı Mescidi’ni İstanbul kadısı iken yaptırmıştır.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.