Seniha Sultan

Seniha Sultan (d. 12 Kasım 1852 – ö. Nice, Fransa, 15 Eylül 1931), Osmanlı padişahı Abdülmecit’in kızı[1], ilk Türk sosyologlardan Prens Sabahattin'in annesidir.

Yaşamı

1852'de dünyaya geldi. Babası Sultan Abdülmecit, annesi, Nalan-i-Dil Kadın Efendi idi.

1861’de babasının ölümü üzerine Osmanlı tahtına amcası Sultan Abdülaziz çıktı. Sultan Abdülaziz’in padişahlığı sırasında Mahmud Celalettin Paşa'yla evlendirildi. Bu evlilikten "Mehmed Sabahaddin" ve "Ahmed Lütfullâh" adında iki oğlu dünyaya geldi.

Abdülaziz’in 1876'da tahtan indirilmesinden sonra tahta ağabeylerinden Murat, onun 93 gün süren kısa saltanatının ardından da bir diğer ağabeyi Abdülhamit çıktı.

II. Abdülhamit, kızkardeşlerinden Refia Sultan için yaptırılan Çamlıca Sarayı’nı Refia Sultan’ın bir hastalık sonucu erken yaşta ölümü üzerine Seniha Hanım’a tahsis etti. Seniha Sultan, uzun süre eşi Mahmut Celaleddin Paşa ile bu sarayda oturdu. 1895’de, sarayın alt kısmına oğulları Sabahattin ve Lütfullâh için bir de mektep inşa ettirdi[2].

II. Abdülhamit'e muhalefeti nedeniyle bir suikasta kurban gitmekten korkan eşi 1899 yılında oğullarını da alarak yurtdışına gitti ve ayrıldılar. İstanbul'da kalan Seniha Sultan'ın V. Murad'ın yeniden tahta geçirme girişimlerine destek olduğu iddia edilir.

1924 yılında çıkan ve hanedan mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşamasını yasaklayan kanun gereği 72 yaşında iken sürgün hayatı başladı. Sürgüne gönderilen hanedan mensuplarının en yaşlısı idi. Birçok hanedan mensubu gibi son halife Abdülmecit Efendi’nin ardından Fransa’nın Nice kentine yerleşti. 15 Eylül 1931’de bu şehirde hayatını kaybetti.

Kaynakça

  1. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya Bey, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ISBN 975-333-038-3 İstanbul, 1996.
  2. Üsküdar Belediyesi web sitesi, Üsküdar Rehberi: Saraylar, Kasırlar, Köşkler sayfası, Erişim tarihi:09.06.2011
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.