Siyer-i Nebi

Siyer-i Nebi'de Peygamber Muhammed'in doğumu

Siyer-i Nebi, İslam peygamberi Muhammed'in hayatını destanî bir şekilde tasvir bir eser olup, Kahire'de, Memlük sultanı Berkok'un (Berk ok) bir Mevlevî dervişi Erzurumlu Yusuf'un oğlu olan Mustafa'ya yazmasını emrettiği ve 1388 yıllarında tamamlanan Türkçe bir siyer eseridir. Metin Vakıdî'nin bir Arapça çalışmasına dayanır.

Muhteviyatı

Osmanlı padişahı III. Murad (1574–1595) illutrasyon olacak olan bir çalışma için emir verir. Meşhur elyazmacısı Lütfi Abdullah saray atölyesinde bu iş için görevlendirilir. Bu çalışmayı Murad'dan sonra gelen hükümdar olan III. Mehmed idaresi altında iken 16 Ocak 1595 tarihinde tamamlar. Tamamlanan eser 814 minyatür içermekte olup altı cilttir.

Ciltlerden I, II ve VI Topkapı Müzesi'nde, III. cilt New York Halk Kütüphanesi'nde, IV. cilt (MS T 419)[1] de Dublin'deki Chester Beatty Kütüphanesi'ndedir. V. cilt ise kayıptır.

Yaklaşık iki düzine minyatür özel koleksiyoncuların elinde bulunmaktadır. Bunların ilk satışı 1984 yılı Mart ayında Paris'te "Drouot Action House" da meydana gelmiştir.

Galeri

Kaynakça

  1. Siyer-i Nebi'den bir sayfa Chester Beatty Kütüphanesi.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.