Volga Almanları

Volga Almanları- Schneidemühl mülteci kampı, Almanya, 1920

Volga Almanları (Almanca: Wolgadeutsche or Russlanddeutsche, Rusça: Поволжские немцы, Povolzşkye nemtsi) Volga Nehri boyunca yaşayan, ağrılıklı olarak güneydoğu Rusya'nın Saratov şehri civarında yaşamış Alman asıllı göçebelerdir.
18. Yüzyıl'da Avrupa ülkelerinin kendi kültürleri ile diğer ülkelerde yaşama ve yayma hedefi doğrultusunda Rusya'ya göçmüş olan Volga Almanları, takip eden her yüzyılda değişik sebeplerle sürgün edilmiş veya iltica etmek zorunda bırakılmışlardır. 19. ve 20. yüzyılda Rusya'dan da; Anavatanları olan Almanya'ya, Amerika Kıtasında; Kanada, Arjantin, Brezilya ve ağırlıklı Dakota olmak üzere A.B.D.'ye göçmüşlerdir.
En bilinen Volga Alman soyundan gelen isim Vladimir Lenin olup Lenin'in annesi olan Maria Alexandrovna Ulyanova babası Alman'dır.[1][2] Ayrıca popüler ve yakın tarihten bilinen bir Volga Alman da futbolcu Gabriel Heinze'dir.

II. Katerina

Volga Almanları'nın var olma sebeplerinden olan, Rus Çariçesi II.Katerina, aslen Alman bir Lüteryan olup zamanın Prusya'sında Szczecin'de doğdu. Eşi III. Petro 'nun ölümünden sonra, Rus Çariçesi ünvanıyla hanedanı yöneten II.Katerina, 1762 ve 1763'te çıkardığı manifestolar ile Avrupalıları (Yahudiler hariç olmak üzere) kendi kültür ve inançları ile Rusya'da yaşamaya davet etti.[3]
Kendi kültürlerini, Rusya'ya taşıyarak yaşamaları için Avrupa halklarına gönderilen ilk davet rağbet görmese bile, akabindeki davete Avrupa'lı yöneticiler tarafından icabet edildi. İngiliz ve Fransızlar ağırlıklı olarak Rusya'nın Amerika kıtasına yakın yerlerde kolonileşmeyi seçtiler. Avusturya 'da kesin olarak Rusya'ya göç yasaklanırken, zamanın Prusya'sında bulunan Bavyera, Baden, Hessen, Palatinate ve Rhineland bölgelerinden, 1763 ve 1767 yılları boyunca, Rusya'nın içlerine Alman göçü gerçekleşti.
Volga Almanları, bu göçlerle Rusya'ya gelen Alman halkından müteşekkildir.

Sovyet Devrimi ve II.Dünya Savaşı

Volga Alman Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1924-1941

Sovyet Devrimi sonrası 1924 yılında Volga Almanlarının yaşadığı bölge, Volga Alman Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak kuruldu ve başkenti Engels oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkışı ile birlikte 1941 yılında Sovyet Ordusu'na Alman kökenli asker alınması durduruldu.[4] Almanya Rusya'ya savaş açmasıyla birlikte de; Stalin, Volga Almanları'nın Almanlarla işbirliği yapmasından endişe ederek Volga Alman Otonom bölgesindeki Almanları sürgün etti. Yaklaşık 400.000 Volga Almanı, Rusya içlerine Altay Krayı ağırlıklı olmak üzere Sibirya bölgesine, ağırlıklı Karağandı olmak üzere Kazakistan bölgesine sürgün edildiler.[5]

Sonraki Yıllar ve Günümüz Volga Almanları

Savaş sonrası Sibirya, Ural, Altay, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşantılarına devam ettiler. 1979 yılında yaklaşık 936.000 Alman kökenli Kazakistan bölgesinde yaşamaktaydı. 1980 yılından Sovyetlerin yıkılmasına kadar ise Volga Almanları tekrar Engels'e göçmeye başlasa da Sovyet çöküşü ile ağırlıklı Almanya'ya göç ettiler. Volga Almanları günümüzde, Kuzey Amerika Kıtası özellikle Şikago'da yaşamaktadırlar..[6] Güney Amerika'ya ise çeşitli tarihlerde göç eden Volga Almanlarına dair kısmen net bilgiler içerse de tahmini nüfuslar aşağıdadır.
Arjantin 2,500,000[7][8]
Brezilya 1,180,000.[9]
Paraguay 45,000

Kaynakça

  1. Christopher Read, Lenin: A Revolutionary Life. Routledge, 2005, p.4. ISBN 0-415-20649-9
  2. Maria Alexandrovna Ulyanova
  3. Lewis, Bernard, Semites and Anti-Semites, New York, W. W. Norton & Company, 1999 edition, ISBN 0-393-31839-7, p. 61.
  4. J. Otto Pohl, Ethnic cleansing in the USSR, 1937-1949, Greenwood Publishing Group, via books.google.com, accessed 12 October 2010
  5. Robert Conquest, The Nation Killers (Macmillan, 1970), pages 59-61.
  6. "German Russians in Chicagoland", Newsletter, March 1995, American Historical Society of Germans from Russia
  7. Centro Argentino Cultural Wolgadeutsche
  8. http://www.mundoandino.com/Argentina/German-settlement-in-Argentina
  9. Güney Amerika'ya göçen Volga Almanları Hakkında İngilizce makale webbitt.com
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.