Wagner Kanunu

Hükûmet serisinden
Kamu Maliyesi

Wagner Kanunu, kamu harcamalarının toplam ekonomik faaliyetler içerisindeki payının, ekonomik gelişme ile birlikte artması durumu anlamına gelen ve Alman iktisatçı Adolph Wagner'in adıyla anılan kanundur.[1] Wagner, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir arttıkça, sosyal gelişmelere paralel olarak bu ülkelerde kamunun ekonomi içindeki payının büyümesinin kaçınılmaz olduğunu ileri sürmüştür.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.