Arapçanın romanizasyonu

Latinizasyon (Romanizasyon) tabiri genel olarak Latin alfabesi dışındaki ses sitemlerinin Latin alfabesine çevrilmesini ifade eder. Arapçanın Latin alfabesine çevirisi yapılırken bu uygulamaların hiçbirisinde (fonetik alfabeler hariç) ortak bir uygulama geliştirilememiştir. Çünkü her ülke kendi harflerini esas alan bir çeviri sistemi benimsemiştir. Fakat yine de ana hatlarıyla genel kabul görmüş bazı sesler ve simgeler tercih edilmeye başlanmıştır. Ortak Türkçe alfabesi esas alınarak yapılan bir işaret sistemi büyük oranda geliştirilmiş durumdadır. Fakat yine de çeşitli ülkelerin sesleri simgelerken kullanıdıkları harflerin değişik olması nedeniyle farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Çeviriler

Arapça Latinizasyon
ي و ۋ ه ن م ل ݢ ݣ ك ڨ ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا ء
Y W V H N M L G G K Q F Ģ Ă Ż Ş S J Z R Ž D X Ç C T P B A, E Ä,U, İ

Başka bir versiyon ise şu şekildedir:

Arapça Latinizasyon
ي و ۋ ه ن م ل گ ڭ ك ڨ ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا ء
Y W V H N M L G Ñ K Q Ķ F Ģ Ă Ż Ş S J Z R Ď D X Ç C Ť T P B A, E Ä,U, İ
Latinize Sesler Örnek Türkçe   Uzun Örnek-1 Örnek-2
Ä A, E Yämin Yemin  Kazâ Hâlâ
U U, Ü Mulk Mülk Û Mûzip Sükûn
İ I, İ Sihhat Sıhat Î Îlan Dînî

Uzatılan Harflerin Çevrilmesi

Duraklanan Harflerin Çevrilmesi

İnceltilen Harflerin Gösterilmesi

Yarı-Sesli Harfler

Araçada Ayn harfi Yarı-Sesli (harekesiz biçimi ise kesinlikle sessiz) bir harftir. Bu harfin Türkçeye çevirisi daima bir problem olmuştur. Çünkü Arapçayı veya Arapça seslerin çıkış yerlerini yeterince bilmeyen bir kişinin bu sesi normal A harfi zannetmesi veya karıştırması kaçınılmazdır. Bu harfin çekimli biçimleri Türkçede Kısaltma İmi ile gösterilir.

Türkçede Kısaltma İmi özellikle el yazısında İnceltme İmi ile karışma ihtimali nedeniyle sesli harflerde tercih edilmemiştir.

Arapça'yı Arap alfabesi dışında Latin alfabesi ile çevriyazımı için farklı yaklaşımlar ve yöntemler vardır.

Karşılaştırma tablosu

Harfler Unicode Ad SATÇS UNGEGN ABD-KK DIN ISO ISO/R Qalam İAO SM Buckwalter UFA BAÇK ArabTeX SSA Harfaba Sistemi
0621 hamza E ʼ, — —, ʾ ˈ, ˌ —, ' ʾ ' ' //ʔ// e ' 2 ·
0627 ʼalif A ā ʾ ā aa a, i, u; ā aa A //a(ː)// aa veya A a a a
0628 ʼ B b b b b b b //b// b b b b
062A ʼ T t t t t t t //t// t t t t
062B ṯāʼ C th th ç v //θ// c _t th ŧ
062C ǧīm, jīm, gīm J j ǧ j ŷ j j //d͡ʒ// / //ɡ// j ^g j/g c/g
062D ḥāʼ H H H //ħ// H .h 7 x
062E ḫāʼ O kh ẖ/ẖ kh j x x //x// K _h 7'/kh/5 ċ
062F dāl D d d d d d d //d// d d d d
0630 ḏāl Z dh dh đ * //ð// z' _d th/z đ
0631 ʼ R r r r r r r //r// r r r r
0632 zāy ; z z z z z z //z// z z z z
0633 sīn S s s s s s s //s// s s s s
0634 šīn  : sh š sh š š $ //ʃ// x ^s sh/ch ş
0635 ṣād X ş S S //sˁ// S .s s/S/9 ƨ
0636 ḍād V D D //dˁ// D .d d/D/9' ƍ
0637 ṭāʼ U T T //tˁ// T .t T/t/6 ɵ
0638 ẓāʼ Y Z đ̣ Z //ðˁ// Z .z Z/z/6' ƶ
0639 ʻayn ` ʻ ʿ ` ʿ ř E //ʕ// E ` 3 º
063A ġayn G gh ġ ġ gh g ğ g //ɣ// g .g gh/3' ğ
0641 ʼ F f f f f f f //f// f f f f
0642 qāf Q q q q q q q //q// q q q/2/k q
0643 kāf K k k k k k k //k// k k k k
0644 lām L l l l l l l //l// l l l l
0645 mīm M m m m m //m// m m m m
0646 nūn N n n n n n n //n// n n n n
0647 ʼ ~ h h h h h h //h// h h h h
0648 wāw W ŷ ŷ w w; k w; o w //w//, //uː// w veya uu w w u(/w)
064A ʼ I y y y y; y; e y //j//, //iː// y veya ii y y/i i(/y)
0622 ʼalif madda AEA ā ā, ʼā ʾā ʾâ ā, ʾā ā 'aa | //ʔaː// eaa 'A a/aa ã
0629 ʼ marbūṭa @ h, t h, t h, t h, t t; — ŧ p //ɡ//, //at// t' T a/ah ë
0649 ʼalif maqṣūra / y ā ae à à Y //aː// aaa _A a/aa ą/į
FEFB lām ʼalif LA laʾ la lʾ; laa //lː// laa lA la la
ال ʼalif lām AL al- al- ʾˈal al- al al- al-; ál- var. Al- al- l-/çift ünsüz al

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.