Hilal

Astronomik olarak hilal şekli (mavi renkli)
Baburlar tarafından inşa edilen Tac Mahal kubbesi üzerinde mızrak başı ve hilal.

Hilal (Arapça: هلال), iki dairenin iç içe girmesi ve fakat dairelerin merkezlerinde çakışmaması durumunda oluşan şekildir.

15 Temmuz 1099'da Haçlılar tarafından istila edilen Kudüs ve arka planda indirilen üç hilalli bayrak, Emil Signol, Versay Sarayı

Gökbilimde Dünya-Ay doğrusuyla Dünya-Güneş doğrusunun aynı hizaya gelmesi durumunda Ay'ın Güneş ışığına yönelik kısmı C harfi şekline bürünür ve bu safhada Ay, Dünya'dan hilal şeklinde görünür.

Sembol olarak hilal

Hilal'in günümüzdeki dini sembollük işlevi Muhammed döneminde bulunmamaktaydı. Hilal, Arapların fethinden önce de Sasani İmparatorluğu'nun sembolüydü. Arapların imparatorluğu ele geçirmesinden sonra sembol Müslüman idareciler tarafından benimsendi ve güçlerinin sembolü olarak ve İslâm'ın sembolü olarak muhafaza edildi. Hilal aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun da sembolüydü.

Günümüzde pek çok müslüman ülkenin bayrağında veya armalarında hilal sembolü kullanılmaktadır. Hilal edebiyatta sevgilinin kaşlarını sembolize etmek için kullanılır.

Hilal motifli bayraklar

Hilal motifini bayraklarında kullanan bazı ülkeler:

Hilal tapınması

Ay tapınması değişik toplumlarda, değişik sembol ve isimlerle ifade edilen ay tanrıları'na yapılan tapınmaları ifade eder.[1]

Hilal sözcüğü "Seherin oğlu Hilal, Parlak Yıldız" (Helel Ben Shachar-İbr.) sözcüklerinden gelir. Buradaki helel hilal, ben oğlu, Shachar seherdir. Batı dillerinde bu sözcükler "Crescent, son of the morning star" (İng.) olarak çevrilmiştir.

Hilal Babil'in üçlü tanrılarından biri olan Sin'in sembolü olarak kullanılmaktaydı. Sin Babil'in Hilal tanrısının adıydı ve diğer tanrılarla, İştar (beş köşeli yıldız-pentagram) ve Şamaş (güneş) ile üçü bir arada bulunan bir üçlüyü oluşturuyordu. Sin'in sembolü hilal şeklindeki bir Ay'dı. Hilal (Sin) aynı zamanda insanların kaderlerini belirleyen bir tanrı olarak görülüyordu. Özellikle Arabistan yarımadasında bu tanrıya ait tapınaklar bulunuyor ve tapınılıyordu. Bu yöredeki Ay tanrısının adı, Babil'deki Sin'den farklı olarak Hubal'dı. Hilal başlı başına bir tanrı olmayıp, Baal'ın-Hubal'ın simgelerinden biridir.

Hilal ve Beşgenyıldız simgeleri Baal ve İştar adıyla, güneş simgesi ise Baal'ın diğer bir adı olan Tammuz'la özdeştirler. Bu nedenle genellikle hilal ve beşgenyıldız bir arada bulunurken, Tammuz'un sembolü haç işareti bunlardan ayrı olarak yer alır. Bununla birlikte her üçü birden, efendi anlamına gelen tek bir tanrı Baal'dır. Bunların asıl üçlük olarak birleştikleri tanrı ise, aslında Babil'in baş tanrısı olan Marduk'tur.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta Hilal ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.