ISO 19115

ISO 19115, Jeo uzam meta verileri, (ayrıca coğrafi bağlamda kullanıldığında basitçe coğrafi meta veri ya da meta veri söylenişiyle), açık veya örtülü bir coğrafi alan ölçeğinde olan cisimlere uygulanabilir, başka bir deyişle, Küre yüzeyinde bir konum ile ilişkili bir meta veri türüdür. Bu tür nesneler, bir coğrafi bilgi dizgesinde (CBS) saklanabilir ya da basitçe belgeler, veri kümeleri, görüntü veya diğer nesneler, hizmetler veya başka bir doğal ortamda var olan bir meta dizinde tanımlanmış ama özellikleri coğrafi olarak tanımlamak için (ayrıca bir veri dizininin veri envanteri, vb. olarak bilinen) uygun ilişkin öğeler olabilmektedir.

Tanımlama

ISO 19115 (ISO/TC 211'den gelir), "Coğrafi bilgi meta verisi" Uluslararası Standardlar Örgütü'nün (ISO) coğrafi meta verileri için geçerli "en iyi uygulama" ölçütüdür, ama aslında Jeo mekân (ya da coğrafi) meta veri tanımı sağlamaz; bununla birlikte, onun "kapsam" bölümünde şu ifadeleri kullanır:

"Bu Uluslararası Standart tanımlama, bir ölçüde, nitelik, uzam ve süre taslağı, konum başvuru kaynağı ve sayısal coğrafi verilerin dağılımı hakkında bilgi sağlar."

Kaynaklar

    ANZLIC Metadata Profile Version 1.0 (viewed 17 Sept. 2007)

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.