Kümeler kuramı

İki kümenin kesişmesini gösteren bir Venn şeması.

Kümeler teorisi, matematiğin cisim grupları olan kümeleri inceleyen dalıdır. Herhangi bir cisim türü bir küme içine alınabilse de küme teorisi en çok matematik ile ilgili olan cisimlere uygulanır. Küme teorisinin dili, neredeyse bütün matematiksel cisimlerin tanımlarında kullanılabilir. Alman matematikçi Georg Cantor tarafından 1874 ile 1895 yılları arasında geliştirilen ve 20. yüzyıl matematiğinin temelini oluşturan teoridir.

Varlıkların "küme" denen topluluklar hâlinde belirtilmesi çok eski bir işlem olsa da küme uygulamasının teori hâline getirilmesi 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Bu teoriye göre kime "yaşlı" deneceği belirsiz olduğu için "yaşlı insanlar kümesi" diye bir küme olamaz. Çünkü yaşlılık kavramı farklı kişilerin zihinlerinde farklı çağrışımlar yaratmakta ve belirli bir kriteri bulunmamaktadır; ancak "59 yaşın üstündeki insanlar kümesi" kurulabilir, çünkü bu kümenin kimleri kapsayacağı bellidir ve cismî bir kriter taşımaktadır.[1]

Alanları

Kaynaklar

  1. Temel Britannica Ansiklopedisi, 10. basım, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1993; 11. cilt. ISBN 975-7760-02-01
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.