Tau

Tau Leptonu
İçerik: Temel parçacık
Ailesi: Fermiyon
Grubu: Lepton
Kuşak: Üçüncü
Etkileşim: Kütleçekim, Elektromanyetik,
Zayıf
Antiparçacık: Antitauon
Kütle: 1776.99±0.29 MeV/c2
Elektrik yükü: -1 e
Renk yükü: None
Spin: ½

Karmaşık parçacıkların bozunma, dönüşüm veya yok edilme süreçleri sırasında veya sonrasında ortaya çıkarlar. Elektrik yükleri ve görece büyük kütleleri sayesinde, kolayca gözlemlenebilir; fakat ortaya çıktıktan sonra büyük bir hızla veya kısa bir sürede, daha hafif leptonlara, sonuç olarak da elektrona dönüşürler. Dolayısıyla, etrafımızdaki görünür maddenin yapısında hiç yer almazlar. Tıpkı diğer Leptonlardan olan müon gibi.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.