İşletme ekonomisi

Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomik sistemler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Yönetim iktisadı (diğer bir adıyla işletme iktisadı), belirli işletme kararlarına mikroekonomik analizin uygulandığı bir iktisat dalıdır. Yani, uygulamada iktisadi teori ile iktisat arasındaki köprüdür. Yoğun bir şekilde regresyon ve korelasyon, (doğrusal) Lagrange Analizi gibi nicel (matematiksel) teknikleri kullanır. İşletme iktisadı kıt kaynaklarla belirlenmiş kısıtlar ve firma amaçlarının en iyilenmesi sağlayarak tek bir sonuca ulaşmayı sağlar.

Genellikle herhangi bir işletme kararı yönetim iktisadı teknikleri ile analiz edilebilir, ancak en genel uygulandığı alanlar:

Üniversitelerde bu konu ileri düzey lisans öğrencilerine öğretilmektedir. İşletme iktisadında bütünleşik konu olarak yaklaşılmaktadır. Yani, ön koşulu olan geniş bir alandaki derslerin birçok kavramı ile bütünleşiktir. İngiltere'de İşletme İktisadı'nda derece için, sanayî iktisat, finansal iktisat ve yönetim iktisadını kapsayan bir okuma olasıdır.

Dış kaynaklar ve bağlantılar

 pp. 449–464, 2008
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.