Millî muhasebe sistemi

Ekonomi

Ana hatlar
Genel sınıflandırma

Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomik sistemler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Milli muhasebe sistemi (MMS) veya milli muhasebe (İng.: national account systems, NAS), bir ulusun (veya diğer coğrafi alanlarda daha geniş bir terim olan sosyal muhasebe sistemleri) ekonomik faaliyetlerini ölçmek için eksiksiz ve tutarlı muhasebe tekniklerinin uygulanması.

Milli hesaplar, diğer ülkelerin ekonomileri ile ilişkileri dahil olmak üzere bir ekonomideki ekonomik aktörlerin (hükümet, ev sahipleri, şirketler) üretim, gelir ve gider faaliyetlerini gösterir. Bir periyotta toplam ekonomik aktivitenin ölçümünde sıklıkla gayrısafî yurtiçi hâsıla kullanılır.

Tarihçe

Toplam ekonomik faaliyetin kesin ölçümü için ihtiyaç, istihdamın sistematik ölçümü ve milli muhasebe sisteminin gelişimi için hareket noktası oldu. Bu ihtiyaç Büyük Buhran'da daha çok hissedildi ve Keynesyen makroekonomik istikrar politikası ve savaş zamanı ekonominin planlanması için temel oldu.

Bu tarz ölçümlerin geliştirilmesi ilk kez, Colin Clark ve Simon Kuznets'ın önemli katkılarıyla, 1930'lar ve 1920'lerin sonunda ele alındı. Birleşik Krallık'ta, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Richard Stone bu konuya katkılarda bulundu. İlk resmi milli muhasebe sistemi ABD'de 1947 yılında yayımlandı. Birçok Avrupa ülkesinde de bundan kısa bir süre sonra uygulamaya konuldu ve Birleşmiş Milletler 1952 yılında A System of National Accounts and Supporting Tables (Milli Muhasebe ve Yardımcı Tablolar Sistemi) yayımlandı.[1]

Milli muhasebe için uluslararası standartlar son versiyonu 2008 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler Milli Muhasebe Sistemi (United Nations System of National Accounts) tarafından tanımlandı.

Avrupa'da dünya çapında Milli Muhasebe Sistemi, Avrupa Muhasebe Sistemi (European System of Accounts, ESA) adıyla adapte edildi. Bu Avrupa Birliği üyeleri ve diğer birçok Avrupa ülkesinde uygulanmaktadır.

Kaynaklar

  1. Nancy D. Ruggles, 1987. "social accounting," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 377–82.
"national income" by Thomas K. Rymes Abstract.
"national accounting, history of" by André Vanoli. Abstract.
"generational accounting" by Jagadeesh Gokhale. Abstract and uncorrected proof.
"green national accounting" by Sjak Smulders. Abstract.
"intangible capital" by Daniel E. Sichel. Abstract.
"social accounting," v. 4, pp. 377–82, by Nancy D. Ruggles.
"real income" v. 4, p. 104, by D. Usher.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.