IS-LM modeli

IS-LM modeli mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. IS ve LM eğrilerinin kesişme noktası Genel Denge olarak adlandırılır.[1]. Bu noktada tüm ekonominin mal ve para piyasalarında eş zamanlı olarak eşitlik söz konusudur. IS/LM sırasıyla Yatırım (Investment) Tasarruf (Saving) / Likidite Tercihi(Liquidity preference) Para arzı (Money supply) anlamına gelmekte ve ingilizce anlamının baş harflerinden türetilmiştir.

Modelin dışa açık küçük ekonomiler için geliştirilmiş olanı Mundell-Flemming Modeli diye de adlandırılır.

IS Eğrisi I ve S eğrilerinin eşitliğine dayanır. Mal piyasasında dengeyi ifade etmektedir. Basit keynesyen modelin aksine faiz haddinin sabit olmadığı durumlarda geçerlidir.IS eğrisinin eğimi ile yatırımın faize duyarlılığı (b ne kadar büyükse IS eğrisi o kadar eğiktir.) arasında doğru orantı vardır.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. Robert J. Gordon, Macroeconomics eleventh edition, 2009
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.