Kayıtsızlık eğrileri

Kayıtsızlık eğrileri, İktisat biliminin tüketici seçimlerine dair bir dizi varsayımını grafik üzerinde göstermeye yarayan eğrilerdir. İngilizce'de "indifference curve" olarak bilinirler. Kayıtsızlık eğrileri, tüketicinin seçim kümesi içinde, kendine nicelik olarak eş fayda sağlayan noktaların bir araya getirilmesi ile oluşur. Tüketicinin, bu küme içinden yaptığı seçimler belli önkabulleri sağlamakta ise, kayıtsızlık eğrileri belli şekiller alabilir (örn: içbükey, dışbükey)

Ayrıca bakınız

Bu örnekte tüketici daha üst seviyede fayda seviyesi vereceğinden 13 ile gösterilen eğriyi diğer eğrilere tercih edecektir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.