Toplam talep

Price Level:Fiyat Düzeyi, Real Output:Reel Çıktı, Potential Output:Potansiyel Çıktı, Short Run Aggregate Supply:Kısa Dönem Toplam Arz, AD:Toplam Talep, New AD:Yeni Toplam Talep, P:Fiyat, Y:Gelir,Hasıla. Şekilde görüldüğü gibi Toplam Talebin bileşenlerinden birinin artışı AD'yi(Toplam talep eğrisini) sağa kaydırır. Bu da hem üretim düzeyini(Y) hem fiyat düzeyini(P) arttırır.

Toplam talep, bir ekonomide belirli bir zaman diliminde nihai mal ve hizmetlere yönelik bireysel taleplerin toplamıdır. Her fiyat seviyesinde yapılması planlanan harcamaların toplamından oluşmaktadır.

Toplam talep eğrisi ise, mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat ve hasıla düzeyi bileşimlerini göstermektedir.

Toplam talebin bileşenleri:

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.