Ceza

Ceza, genel anlamıyla suç karşılığında uygulanan bir yaptırımdır. Ceza Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı, yapılan kötü bir eylemin karşılığıdır.

Cezanın amaçları

Cezanın genellikle kabul edilen üç temel amacı vardır.

Ceza türleri

Cezaların Uygulanması

Cezalar kaynaklarına ve sürelerine göre aşağıdaki biçimlerde uygulanır.

A. Adli Cezalar

Mahkemeler tarafından verilir. Hapis, Para veya Sosyal Hizmet şeklinde verilebilir.

Hapis Cezaları

Hapis Cezası: En az 1 aydan başlar. En çok 20 yıl olabilir. Ör: 30 yıllık ceza kimseye verilemez. İstisnai olarak yirmi yılın üzerinde yalnızca Müebbet veya Ağırlaştırılmış Müebbet vardır. Ayrıca farklı cezaların toplamı 20 yılı geçebilir.

Sürelerine göre Hapis Cezaları

  1. Kısa Süreli Hapis Cezası: 1 (bir) Ay ile 1 (bir) Yıl arası cezalardır. Çoğunlukla bunların Para Cezasına çevrilmesi mümkündür. Türkiye'de bir aydan daha az hapis cezası yoktur. Bir aydan az cezalar mutlaka para cezasına çevrilir.
  2. Uzun Süreli Hapis Cezası: 1 yıldan fazla olan hapis cezalarıdır (1-20 yıl arası).
  3. Süresiz Hapis Cezası: Müebbet ve Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası.

Önem Düzeyine Göre Hapis Cezaları (Yapılan değişikliklerle TCK da ağır hapis gibi ayrım ortadan kaldırılmıştır.)

  1. Hafif Hapis Cezası: 2 yıldan daha düşük olan cezalardır. Sulh Ceza Mahkemesinde görülür. Bu cezalar ertelenebilir (tehir edilebilir). Suç üç yıl içinde (bazen beş yıl) tekrar işlenirse ceza uygulanır. Erteleme kararında takdir yetkisi hakimindir.
  2. Ağır Hapis Cezası: 10 yıldan 20 yıla kadar olan cezalar ile Müebbet Cezalardır. Bu tür suçlar için genellikle (kesin bir kural değildir) tutuklu yargılama uygulanır. Bu davalar Ağır Ceza Mahkemesinde görülür.

Adli Para Cezaları

Adli Para Cezası: Kişiye para cezası kesilir. Para her durumda Hazineye aktarılır. Davanın karşı tarafına verilmesi söz konusu değildir. (Tazminat karşı tarafa ödenir. Ancak Tazminat zaten ceza değildir.) Bazı cezalar doğrudan parasaldır. Bazıları ise hakimin takdiri ile Hapis cezasından para cezasına çevrilebilir.

Kişiye 1 (bir) ayın altında bir hapis cezası verilmişse mutlaka para cezasına çevrilir. Çünkü Türkiye'de 1 ayın altında hapis cezası uygulanamaz.

Sosyal Hizmet Cezaları

Sosyal Hizmet Cezası (Kamu Hizmeti Cezası): Kişilerin bir kamu kurumunda veya kamusal alanda çalışarak ceza çekmeleridir. Aslında Denetimli Serbestliğin bir türüdür. Bazen doğrudan verilen cezalardır. Bazen de cezası çok azalan mahkûmlara uygulanır.

B. İdari Cezalar

Kanunun yetki verdiği kurumlarca kesilir (Bu kurumlar mahkeme değildir): Trafik Cezaları, Zabıta Cezaları, Tütün Yasağı Cezaları vs. Genellikle Para Cezası Şeklinde uygulanırlar. Ama bunun dışında özellikle tedbir niteliği de taşıyan başka tür cezalara da rastlanabilir. Örneğin ehliyete el koyma, trafikten men etme, zabıtanın dükkanı mühürleyerek kapatması vs. İdari cezaların bir kısmının nedeni Kabahat adı verilen davranışlardır.

Kabahat: Toplum düzeninin rahatsız eden davranışlardır. Suça göre daha hafif etkileri vardır. Düzeni tam olarak bozdukları söylenemez. Ama rahatsız ederler. İdari cezaların bir kısmının (hepsinin değil) nedeni de kabahatlerdir. Türk hukukunda kabahatler suç değildir ve bu nedenle bunların cezaları mahkemelerce verilmez. (Bazı ülkelerde ise kabahatler suçun bir türü sayılır ve mahkemelerce ceza verilir). Türkiye'de Kabahatler Kanunu uyarınca bunlara İdari Para Cezası uygulanır.

C. Disiplin Cezaları

Kurumların iç düzeni sağlamak amacıyla verdikleri cezalardır. Kurumun içine yönelmiştir. Disiplin Cezalarının değişik meslekler için değişik türleri vardır. Uyarma, Kınama, Maaştan Kesme, Uzaklaştırma, Meslekten Men Etme, Terfi İndirme... Disiplin Cezaları hapis şeklinde olamaz. Bunun günümüzde bir istisnası vardır.

Bunun dışında hapis şeklindeki disiplin cezası olan Askeri Oda Hapisleri (Disiplin Koğuşu) cezaları barış zamanları için kaldırılmıştır.

İlkeler

Cezalar, insanlık dışı olamaz. İHEB ve AİHS hükümleri açıktır: Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı, onur kırıcı ceza verilemez ve davranışta bulunulamaz (İHEB 5, AİHS 3). Ceza sorumluluğu ve ceza, gerçek kişiler içindir. Bazı Avrupa ülkelerinde tüzel kişilere de ceza verilmektedir. TCK'da cezalar cürümler ve kabahatler olarak iki türe ayrılır. Cürümler için ölüm, ağır hapis, hapis, ağır para cezası, kamu hizmetlerinden yasaklılık vardır. Kabahatler için hafif hapis, hafif para cezası, o meslek ve sanatla uğraşma yasağı vardır. Ölüm cezası kaldırılmıştır. Disiplin cezaları devlet memurları için uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma, memurluktan çıkarma şeklindedir.

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.