Teşebbüs

Teşebbüs, ceza hukukunda failin suç işlemek üzere icra hareketlerine başlamış olmasına karşın elinde olmayan nedenlerle kanuni unsur içinde tanımlanan sonucun gerçekleşmemiş olmasıdır.

Kısaca, ceza hukuku anlamında teşebbüs, subjektif anlamda tamamlanmış, ancak objektif anlamda tamamlanmamış fiildir. Yani fail, ceza kanununda tanımlanan neticenin gerçekleşmesi için elinden geleni yapmış, ancak netice failin iradesi dışındaki nedenlerle gerçekleşmemiştir. Kanuni unsurdaki neticenin gerçekleşmemiş olması nedeniyle teşebbüs edilen fiile Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesi gereğince, tamamlanmış suça oranla daha hafif cezalar verilmektedir.

Teşebbüsün koşulları

Teşebbüs aşamasında kalmış fiilin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Gönüllü vazgeçme

Eğer fail suç işlemeye yönelik icra hareketlerini elinde olmayan nedenlerden değil de, gönüllü olarak yarıda bırakır veya neticenin gerçekleşmesini ya da suçun tamamlanmasını kendi çabalarıyla engellerse (gönüllü vazgeçme), Türk Ceza Kanunu'nun 36. maddesi gereğince teşebbüsten cezalandırılmaz.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.