Reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel rüşt yaşı altında olan biri ile gerçekleştirilen gönüllü cinsel ilişki. Yaşı küçük olan tarafın rızası olsa dahi kanunen cinsel anlamda reşit sayılmadığı için pek çok ülkede tecavüz kabul edilir ve suçtur. Kavram farklı ülkelerin yasalarında "Hukuken tecavüz"[1] veya "kanunen tecavüz"[2] vb. farklı isimler alabilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişkide, zor kullanılıp kullanılmadığına bakılmaz. Kurban cinsel erginliğe erişmiş olabilir ancak -cinsel rüşt yaşı altında olduğu için- henüz cinsel rıza gösteremeyecek yaşta olduğu kabul edilir. Kurbanların genellikle ergenlik öncesi çocuklar olduğu cinsel saldırılar ise genellikle daha ağır cezai yaptırıma uğrar.

Bu suç Türk Ceza Kanunu'nun 104. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

2004 tarihli kanundaki, fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın cezanın iki kat artırılacağı hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

15 yaşının altındaki çocukla cinsel ilişki ise çocuk cinsel istismarı sayılır ve cezası daha ağırdır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.