Değişim değeri

Siyasi ekonomi ve özellikle Marksist ekonomide, değişim değeri piyasa için üretilmiş ve piyasada satılan malın dört temel özelliğinden biridir. Diğer üçü kullanım değeri, ekonomik değer ve fiyattır.[1] Bu dört kavramın insanın düşüncesinde Aristo’dan Ricardo’ya kadar çok uzun bir tarihi vardır[2].

Marks’a göre değişim değeri ve fiyat

Marks’a göre bir malın değişim değeri fiyatı ile özdeş değildir, ancak eğer ticareti yapılırsa diğer malların ne kadarına karşılık geldiğini gösterir.

Referanslar

  1. Howard Nicholas, Marx's theory of price and its modern rivals. London: Palgrave Macmillan, 2011.
  2. David Ricardo ( 1817 ) On the Principles of Political Economy and Taxation
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.