Vladimir Lenin bibliyografyası

Bu liste eksiktir, genişleterek yardımcı olabilirsiniz.

Bu maddede; Rus sosyalist devrimci, Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu[not 1] Vladimir Lenin'e ait kitaplar, yazılar, konuşmalar, mektuplar gibi eserler ve onun hakkında yazılan kitaplar yer almaktadır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü olan ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDİP) ilk lideridir.[not 2] Lenin, dünyada eserleri yabancı dile en fazla tercüme edilen kişidir.[1]

Eserleri

Lenin, Kremlin'deki çalışma odasında çalışırken, 16 Ekim 1918
Lenin, Karl Marx ve Friedrich Engels anıtı açılışında konuşuyor, 7 Kasım 1918, Moskova
Lenin'in imzası
Lenin'in Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik Hareketler adlı makalesinin el yazması, 1893
Lenin'in Fabrika İstatistiklerimiz Üzerine ve Perm Gubernia'daki 1894-95 El Sanatları Sayımı ve "El Sanatları" Endüstrisinin Genel Problemleri makalelerinin "Ekonomik Araştırmalar ve Makaleler" adı altında yayımlanan versiyonunun kapağı, 1898
Lenin'in Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım adlı makalesinin orijinal ilk sayfası, 1899
Lenin'in Yeni Fabrika Yasası adlı makalesinin ilk baskısının kapağı, 1899
Lenin'in Rus Sosyal-Demokratlarının Görevleri adlı makalesinin kapağı, 1902
Lenin'in Plehanov'un İkinci Taslak Programı Üzerine Notlar adlı eserinin el yazmaları, 1902
Lenin'in Diyalektik Sorun Üzerine adlı makalesinin el yazması, 1915
Lenin'in Nisan tezleri adlı eserinin orijinal el yazımı taslak metni, 1917
Lenin'in Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler" adlı makalesinin el yazması, 1919

Sovyetler Birliği'nde Progress Publishers tarafından "Lenin - Toplu Eserler" başlığı altında yayınlanan ve her biri yaklaşık 650 sayfa olan 54 ciltlik eserin 45'i İngilizce'ye çevrilmiş ve Moskova'da 1960-70 yılları arasında yayınlanmıştır.[2] Liste şu şekildedir:

Kitaplar

Kitap Yıl Yazı
"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? 1894 İngilizce
Ekonomik Romantizmin Bir Karakterizasyonu 1897 İngilizce
Reddettiğimiz Miras 1897 İngilizce
Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi 1899 İngilizce
Ne Yapmalı? 1902 Türkçe
Bir Adım İleri, İki Adım Geri 1904 Türkçe
Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği 1905 İngilizce
Materyalizm ve Ampiryokritisizm 1908 İngilizce
Felsefe Defterleri 1913 İngilizce
Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı 1914 İngilizce
Sosyalizm ve Savaş 1915 Türkçe
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm 1916 İngilizce
Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 1916 Türkçe
Devlet ve Devrim 1917 İngilizce
Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? 1917 İngilizce
Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky 1918 İngilizce
"Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı 1920 İngilizce

Derlemeler

Kitap Yıl Yayımlayan
Marx-Engels-Marksizm 1968 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Komün Dersleri 1971 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Tasfiyecilik Üzerine 1973 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Kadınların Kurtuluşu 1974 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Gençlik Üzerine 1977 Sol Yayınları

Makaleler ve kısa içerikli yazılar

Eser Yıl Yazı
"Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik Hareketler" 1893 İngilizce
"Narodnizmin Ekonomik İçeriği ve Bunun Bay Struve’nin Kitabındaki Eleştirisi" 1894 İngilizce
"Fabrika İşçilerine Kesilen Para Cezaları Hakkında Yasanın Açıklanması" 1895 İngilizce
"Friedrich Engels" 1895 Türkçe
"Jimnastik Çiftlikleri ve Düzeltici Jimnastik Salonu" 1895 İngilizce
"Thornton Fabrikası'nda Çalışan Erkek ve Kadınlara" 1895 İngilizce
"Bakanlarımız ne Düşünüyor?" 1895 İngilizce
"Sosyal-Demokrat Parti Programının Taslağı ve Açıklaması" 1895 İngilizce
"Çar Hükümetine" 1896 İngilizce
"1 Mayıs Broşürü" 1896 İngilizce
"Perm Gubernia'daki 1894-95 El Sanatları Sayımı ve "El Sanatları" Endüstrisinin Genel Problemleri" 1897 İngilizce
"Yeni Fabrika Yasası" 1897 İngilizce
"Belli Bir Gazete Makalesi Hakkında" 1897 İngilizce
Rus Sosyal-Demokratlarının Görevleri" 1897 İngilizce
Fabrika İstatistiklerimiz Üzerine" 1898 İngilizce
"Market Teorisinin Sorunu Üzerine Notlar" 1898 İngilizce
""Raboçaya Gazeta" İçin Makaleler" 1899 İngilizce
"Editör Gruba Mektup" 1899 İngilizce
"Acil Görevimiz" 1899 İngilizce
"Bizim Programımız" 1899 İngilizce
"Acil Bir Soru" 1899 İngilizce
"Paraya Çevirme Teorisi Üzerine Bir Kez Daha" 1899 İngilizce
Tarımda Kapitalizm" 1899 İngilizce
"Rus Sosyal-Demokratlarının Bir Protestosu" 1899 İngilizce
"Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım" 1899 İngilizce
"Fabrika Mahkemeleri" 1899 İngilizce
"Grev Hakkında" 1899 İngilizce
İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge Taslağı 1900 İngilizce
"Kıvılcım Nasıl Hemen Söndürüldü?" 1900 İngilizce
"Taslak Anlaşması" 1900 İngilizce
"Çin'de Savaş" 1900 İngilizce
"Yurt Dışındaki Rus Sosyal-Demokratlar Birliği'nin Bölünmesi" 1900 İngilizce
"29 Aralık 1900 Notu" 1900 İngilizce
"Hareketimizin Acil Görevleri" 1900 İngilizce
"Basit Notlar" 1901 İngilizce
183 Öğrencinin Orduya Çağrılması 1901 İngilizce
"İşçilerin Partisi ve Köylülük" 1901 İngilizce
"Diğer Katliam" 1901 İngilizce
"Kriz Dersleri" 1901 İngilizce
Zemstvo'nun Zalimleri ve Liberalizm Yamyamları 1901 İngilizce
"Değerli Bir İtiraf" 1901 İngilizce
"Çalışmada Serf Sahipleri" 1901 İngilizce
"Bir Zemstvo Kongresi" 1901 İngilizce
"Tarım Sorunu ve “Marx'ın Eleştirileri”" 1901 İngilizce
"Kıtlık Çekme ile Mücadele" 1901 İngilizce
"St. Petersburg Komitesi'ne Yanıt" 1901 İngilizce
"Yurtdışındaki Parti İşleri" 1901 İngilizce
"Kürek Cezası Yönetmelikleri ve Kürek Cezası Cümleleri" 1901 İngilizce
"En İşleri Hakkında İnceleme" 1901 İngilizce
"“Birlik” Konferansı Kitapçığı Belgelerine Önsöz" 1901 İngilizce
"Fin Halkının Protestosu" 1901 İngilizce
"Svoboda Dergisi" 1901 İngilizce
"Ekonomizm Savunucuları ile Konuşma" 1901 İngilizce
"G. V. Plehanov'un Devrimci Faaliyetlerinin Yirmi Beşinci Yıldönümü" 1901 İngilizce
"Gösteriler Başladı" 1901 İngilizce
"Güneyli İşçilerin Mektubu Üzerine" 1901 İngilizce
"Anarşizm ve Sosyalizm" 1901 İngilizce
"Nereden Başlamalı?" 1901 İngilizce
"Plehanov'un İkinci Taslak Programı Üzerine Notlar" 1902 İngilizce
Devrimci Maceracılık 1902 İngilizce
"Örgütsel Görevlerimiz Hakkında Bir Yoldaşa Mektup" 1902 İngilizce
"Yoksul Köylülere" 1903 İngilizce
"Devrimci Gençliğin Görevleri" 1903 İngilizce
"Parti'ye" 1904 İngilizce
"Rusya'da Devrim Başlangıcı" 1905 İngilizce
"Küçük Burjuvazi ve Proletarya Sosyalizmi" 1905 İngilizce
"Sosyalizm ve Anarşizm" 1905 İngilizce
"Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı" 1905 İngilizce
Sosyalizm ve Din 1905 İngilizce
"Özgürlük Eleştirisi ve Eylem Birliği" 1906 İngilizce
"Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler" 1906 İngilizce
"Gerilla Savaşı" 1906 İngilizce
M. Gorky'e Mektup 1908 İngilizce
Komün Dersleri 1908 İngilizce
Marksizm ve Revizyonizm 1908 İngilizce
"Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu" 1909 İngilizce
"Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı" 1910 İngilizce
"Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri" 1910 İngilizce
"Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar" 1910 İngilizce
"Seçim Kampanyasının Temel Sorunları" 1911 İngilizce
"Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma" 1911 İngilizce
"Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Kaderi" 1913 İngilizce
"Marksizmin Üç Kaynağı Ve Üç Öğretisi" 1913 İngilizce
"Kapitalizm ve Kadın Emeği" 1913 İngilizce
"Halk Eğitimi İçin ne Yapılabilir?" 1913 İngilizce
"Doğu Sorunu Üzerine Tezler" 1913 İngilizce
"Fahişeliğe Karşı Beşinci Uluslararası Kongre" 1913 İngilizce
"Geri Avrupa ve Gelişmiş Asya" 1913 İngilizce
"RSDİP'nin Ulusal Programı" 1913 İngilizce
"Ulusal Sorun Üzerine Eleştirisel Notlar" 1913 İngilizce
"İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk" 1913 İngilizce
"Ulusal Sorun Üzerine Tezler" 1913 İngilizce
"Kültürel-Ulusal" Özerklik] 1913 İngilizce
"Dil Sorununda Liberaller ve Demokratlar" 1913 İngilizce
"Zorunlu Bir Resmi Dil Gerekeli midir?" 1914 İngilizce
"Burjuva Aydınların İşçilere Karşı Mücadele Yöntemleri" 1914 İngilizce
"Ulusal Eşitlik" 1914 İngilizce
"Ulusal Politika Üzerine" 1914 İngilizce
"Birlik Protestoları Adı Altında Birliğin Bozulması" 1914 İngilizce
"İşçi Sınıfı Hareketinde İdeolojik Mücadele" 1914 İngilizce
"İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması" 1914 İngilizce
"Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine" 1914 İngilizce
"Ölü Şovenizm ve Yaşayan Sosyalizm" 1914 İngilizce
"Karl Marx, Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti" 1914 Türkçe
Diyalektik Sorun Üzerine 1915 İngilizce
"Barış Sorunu" 1915 İngilizce
"Enternasyonal Sözlerin Koruması Arkasında Sosyal-Şovenist Politika" 1915 İngilizce
Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü 1915 İngilizce
"İkinci Enternasyonalin Çöküşü" 1915 İngilizce
"Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine" 1915 İngilizce
"Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı" 1915 İngilizce
"Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü" 1916 İngilizce
"Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)" 1916 İngilizce
P. Kievsky'e Cevap 1916 İngilizce
Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm 1916 İngilizce
"Proletarya Devriminin Askeri Programı" 1916 İngilizce
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme 1916 İngilizce
"Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti" 1916 İngilizce
Devrimimizde Proletaryanın Görevleri 1916 İngilizce
"Nisan tezleri" 1917 İngilizce
"Anayasal Yanılsamalar" 1917 İngilizce
Marksizm ve Ayaklanma 1917 İngilizce
"Rusya İnsan Hakları Bildirgesi" 1917 İngilizce
"Bolşevik Parti Üyelerine Mektup" 1917 İngilizce
"Kurucu Meclis Üzerine Tezler" 1917 İngilizce
"Yedinci Tüm Rusya RSDİP (Bolşevik) Konferansı" 1917 İngilizce
"İkili İktidar" 1917 İngilizce
"Bir Proleter Asker" 1917 İngilizce
"Devrimin Temel Sorunlarından Biri" 1917 İngilizce
"Bir Seyirci Tavsiyesi" 1917 İngilizce
"Toprak Kararnamesi" 1917 İngilizce
"Barış Kararnamesi" 1917 İngilizce
"Amerikan İşçilerine Mektup" 1918 İngilizce
"Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Kitabı" 1918 İngilizce
"Kâhince Sözler" 1918 İngilizce
Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler" 1919 İngilizce
Devlet 1919 İngilizce
"Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri" 1919 İngilizce
"Proletarya Diktatörlüğü Çağında Ekonomi ve Politika" 1919 İngilizce
"Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler" 1920 İngilizce
"Çalışan Kadınlara" 1920 İngilizce
"Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu" 1920 İngilizce
"Komünist Enternasyonal İkinci Kongresi" 1920 İngilizce
"Aynî Vergi" 1921 İngilizce
"Militan Materyalizmin Önemi Üzerine" 1922 İngilizce
"Kamenev'e mektup" 1922 İngilizce
""Özerkleştirme" Üzerine" 1922 İngilizce
"İşbirliği" 1923 İngilizce
"Daha Az, Daha İyi" 1923 İngilizce
"Lenin'in Vasiyeti" (Kongreye Mektuplar) 1923 İngilizce

183 Öğrencinin Orduya Çağrılması

Ocak 1901 tarihinde yazılan, Şubat 1901'de, İskra gazetesi, No 2'de yayınlanan makaledir.[3] Çarlık Rusyası'na bağlı Eğitim Bakanlığı, 11 Ocak 1901 tarihinde Kiev Üniversitesi'nden 183 öğrencinin, düzenledikleri "bozguncu toplantı" nedeniyle ceza olarak orduya çağrılması konusunda bir resmi duyuru yayınlamıştır. Lenin bu olay üzerine bu makaleyi kaleme almıştır.

Acil Bir Soru / Acil Görevimiz / Bizim Programımız

Lenin tarafından 1899 yılında sürgünde iken yazılan ve ilk kez 1925 yılında basılabilen makalelerdir.[4]

Lenin sürgün sırasında Bizim Programımız, Acil Görevimiz ve Acil Bir Soru adlı makalelerini yazmıştı. Lenin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi I. Kongresi'nde partinin resmi organı olarak kabul edilen Raboçaya Gazeta (Rusça: İşçilerin Gazetesi) için editörlere yazılan Editör Gruba Mektup adındaki mektup ile birlikte bu makaleleri göndermiştir. Gazetenin yayını bu makaleler ile yenilenmesi için için girişim 1899 yılında yapılmış, fakat yayın yenileme girişimi başarısız olmuştur ve ve makaleleri gazetede basılamamıştır.

Lenin gazete için ayrıca Grev Hakkında adında bir makale de kaleme almıştır. Gazete yazı kuruluna gönderdiği Editör Gruba Mektup adlı mektubunda bu makaleden bahseder, fakat sadece ilk bölümü Marksizm-Leninizm Enstitüsü arşivlerinde bulunmaktadır, diğer bölümlerinin nerede olduğu veya yazılıp yazılmadığı bilinmemektedir.[5]

Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm

Lenin'in 31 Mayıs 1916'da yazdığı makaledir.[6] Türkçe sürümü Sol Yayınları tarafından "Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" adlı eserde bulunmaktadır.[7]

Lenin bu eserinde şovenizm konusunu ele almış ve Almanya'daki durumu incelemiştir.

Aynî Vergi

Lenin tarafından 21 Nisan 1921 tarihinde yazılan ve Mayıs ayında broşür halinde basılan makaledir.[8] Lenin, bu makalesinde parasal olarak alınmayan, doğrudan sahip olunan mal veya hizmet üzerinden alınan verginin, yani aynî verginin yeni kurulan Sovyetler Birliği'ndeki durumunu tartışmış, bu verginin yeni bir politikaya geçiş olduğunu belirtmiş ve SSCB'de uygulanan aynî vergiyi, "Savaş komünizminden ürünlerin düzenli sosyalist değişimine geçiş" şeklinde tanımlamıştır.

Belli Bir Gazete Makalesi Hakkında

Lenin'in Eylül 1897 tarihinde yazdığı, aynı yıl Novoye Slovo dergisinin 1. sayısında, de "K. T." imzasıyla yayımlanan makaledir.[9]

Lenin'in yazdığı bu makalede, Rusya'da çıkan liberal bir gazete olan Russkiye Vedomosti'nin 239. sayısında çıkan bir makaleyi değerlendirmiştir. Makale N. Levitsky imzasıyla yayımlanan "İnsanların Yaşamını Etkileyen Belli Problemler" adlı makaledir. Lenin yazdığı eserin başlığını seçerken bu makalenin başlığına göndermede bulunmuştur.[10]

Bakanlarımız Ne Düşünüyor?

Lenin tarafından 1895 yılında Rabocheye Dyelo gazetesi için yazılan makaledir. Yazının kopyası Ekim Devrimi'ninden sonra 1924 yılında polis departmanının arşivinde bulunarak ilk defa yayınlandı. Yazının gerçeği henüz bulunamamıştır.[11][12]

Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler"

Lenin tarafından subbotnikler ile ilgili 28 Haziran 1919 tarihinde yazılan ve Temmuz 1919'da yayımlanan makaledir.[13] 1969 yılı itibariyle SSCB'de 130, diğer ülkelerde 38 kez yayınlanmış, toplam 51 dile çevrilmiştir.[14]

Çalışan Kadınlara

Lenin tarafından 21 Şubat 1920 tarihinde yazılan ve ertesi gün Pravda gazetesinde yayımlanan makaledir.[15]

Lenin bu makalesinde Ekim Devrimi'nden sonraki kadın sorununu ele almış ve özellikle Moskova Sovyeti'nde daha fazla kadın emekçi söz sahibi olmasının öneminden bahsederek makalesini "Kadının özgürlüğü tamamlanmadan, proletaryanın özgürlüğü tamamlanamaz." sözleriyle bitirmiştir.

Çar Hükümetine

Lenin'in 25 Kasım 1896 tarihinde hapisteyken yazdığı makaledir. Yazı, broşür halinde İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği tarafından çoğaltılmıştır.[16] Broşür, S. Y. Witte’nin fabrika müfettişlerine yönelik genelgesine ve 1896 yazında St. Petersburg’da gerçekleşen grevlere ilişkin Pravitelstvenny Vestnik’nin (Hükümet Güncesi) 19 Temmuz 1896 tarihli 158. sayısında yayınlanmış rapora yanıt olarak yazılmıştır.

Devlet

Lenin tarafından 11 Temmuz 1919 tarihinde Sverdlov Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın metnidir. İlk kez 18 Ocak 1929 yılında Pravda gazetesi No: 15'te yayımlanmıştır.[17] Lenin bu makalesinde Ekim Devrimisonucu kurulan Sovyetler Birliğ'nde devlet anlayışı hakkında bilgiler vermekte ve eski tip devlet anlayışının tamamen değiştiğinden bahsetmektedir.

Devrimci Maceracılık

1 Ağustos 1902 tarihinde İskra gazetesinde yayınlanan makaledir. Lenin bu makalesinde; girişilen bireysel terörist eylemlerin devrimci mücadeleye yararsız olduğunu hatta ona engel teşkil ettiğini vurgulamıştır. Bununla birlikte şiddet eylemlerinin tüm halk ayaklanmalarında olacağını bildiren Lenin bu makalesinde "Şiddet ve terörizmi ilke olarak asla reddetmeksizin, kitlelerin doğrudan katılışını sağlayabilecek ve bu katılışı teminat altına alabilecek şiddet biçimlerinin hazırlanması için çalışılmasını istedik." diyerek bu eylem biçimlerinin bireyler tarafından değil, aksine kitlelerce yapıldığında başarılı olacağını belirtmiştir.

Makalenin sonu, bu konuyu vurgulamak suretiyle şu cümlelerle biter;[18]

"(...) Ama işler gene de yoluna konulabilir, yoldaşlar! Gerçek bir davaya olan inancın kaybedilmesi, bir kural değil, ender bir istisnadır. Terörist eylemlere girişme eğilimi, geçici bir hevestir. Öyleyse, Sosyal-Demokratlar saflarını sıklaştırsınlar ve devrimcilerin militan örgütü ile Rusya proletaryasının kitle kahramanlığını tek bir bütün halinde birleştirsinler!"

Devrimimizde Proletaryanın Görevleri

Lenin'in 1916'da yazdığı ve ilk kez Eylül 1917'de "N. Lenin" imzasıyla yayınlanan makaledir.[19] Türkçe olarak ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976'da yayınlandı.[20] Lenin bu makalesinde devrim koşullarında eski bürokratik araçları tartışmış ve geleceğin sosyalist toplumunda bunların asla olmaması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu konuyu makalesinde şu cümlelerle açıklar;

 :"Tarihin de kanıtladığı gibi ordu, polis ve bürokrasi gibi bütün baskı araçları aynen kaldığı için, parlamenter burjuva cumhuriyetini monarşiye çevirmek oldukça kolaydır. Komün ve Sovyet ise bu araçları parçalar ve onu yok eder. Parlamenter burjuva cumhuriyeti, kitlelerin bağımsız politik yaşamını sakatlar ve boğar, aşağıdan yukarıya devlet yaşamının demokratik örgütlenmesine doğrudan katılımını engeller. Sovyetler söz konusu olduğunda bunun tersi geçerlidir."

Diyalektik Sorun Üzerine

Lenin tarafından 1915 yılında yazılan makaledir.[21] Türkçe sürümü ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976 yılında yayımlanmıştır.[22] Lenin bu eserinde Karl Marx'ın diyalektik yöntemini konu almış ve tarihsel olarak incelemiştir.

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme

Lenin'in Ekim 1916'da yazdığı bu makalede Lenin, emperyalizm olgusunu incelemekte ve sosyalizmi savunanlara arasında yol açtığı bölünmelerden bahsetmektedir.[23][24]

Fabrika İşçilerine Kesilen Para Cezaları Hakkında Yasanın Açıklanması

Lenin tarafından 1895 sonbaharında yazılan makaledir.[25] İlk baskı 1895 yılında broşür halinde St.Petersburg'da yayınlanmıştır.

Lenin bu eserinde işçilerin patronlara karşı dikkatli olmalarını ve haklarını almak için onlarla kıyasıya mücadele etmeleri gerektiğinden bahsetmiştir. Bu durumu makalesinde şu şekilde açıklar;[26]

Patronlar ve destekçileri, işçiler kendi koşulları hakkında düşünmeye başlarsa, haklarını almak için çalışmaya başlarsa ve patronların baskı ve iğrençliklerine karşı direnmek için güçlerini birleştirirlerse, bunu “kötü yola sapma” olarak değerlendirirler. Elbette, işçilerin kendi koşullarını düşünmemesi ve haklarından haberdar olmaması patronların işine gelir.

Gerilla Savaşı

Lenin'in Proletary adlı gazetede 30 Eylül 1906 tarihinde yayınlanan gerilla savaşı konulu makalesidir. Lenin bu eserinde gerilla savaşını toptan reddetmeyi şiddetle eleştirerek, bu yöntemi koşullara göre değerlendirilebileceğini söylemiştir.[27]

Hareketimizin Acil Görevleri

Kasım 1900'de tarihinde yazılan, Aralık 1900'de İskra gazetesi, No 1'de yayınlanan makalede, Lenin'in işçi sınıfı hareketinin ve onun partisinin görevlerinin ne olması gerektiği hakkında görüşleri bildirilmektedir.[28]

İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge Taslağı

Lenin tarafından 1900'de yazılan ve ilk kez 1925 yılında yayımlanan makaledir.[29] Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin resmî gazetesi İskra, parti örgütlenmesinin tüm temel sorunları üzerine ve Çarlık Rusyası’nda proletaryanın sınıf mücadelesi üzerine, ayrıca dünya sorunlarında en önemli olaylar üzerine makaleler yayımlamaktaydı. Bununla paralel olarak Zarya dergisi de aynı konuları ele almaktaydı. Bu makalesinde Lenin bu yayınların yazı kurularına bir bildirge taslağı sunmuştur.

Jimnastik Çiftlikleri ve Düzeltici Jimnastik Salonu

Lenin tarafından 1895 sonbaharında yazılan, 25 Kasım 1895 tarihinde Samarsky Vestnik gazetesinin 254.cü sayısında yayınlanan makaledir.[30][31]

Komün Dersleri

Lenin tarafından yazılan ve 23 Mart 1908 tarihinde Zagranichnaya Gazeta No 2'de yayımlanan makaledir.[32] Bu eserinde Paris Komünü'nü ele almış ve ora yaianan olaylardan çıkarılacak tarihi derslerden bahsetmiştir. Lenin eserini "İşçi sınıfının bu büyük ayaklanmaları ezildi, ama bir başka ayaklanma gelecek; işçi sınıfı düşmanlarının kuvvetleri buna karşı hiçbir şey yapamayacak ve sosyalist işçiler tam bir zafer kazanacaklar." sözleriyle bitirerek Paris Komün'den çıkarılacak dersler ile işçi sınıfının gelecekte büyük bir zafer kazanacağını belirtmiştir.

Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik Hareketler

Makalenin orijinal el yazması hali

Lenin tarafından 1893 ilkbaharında yazılan makaledir.[33] İlk olarak 1923 yılında el yazısı ile yayınlanmıştır.

Lenin, Samara kentinde yazdığı bu makaleyi yayınlatmak için Russkaya Mysl dergisine göndermiş fakat dergiden olumsuz yanıt almıştır. Bu makale yıllar sonra gene Lenin'in eseri olan Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi'nin ikinci bölümünde kullanılacaktır.[34]

Kültürel-Ulusal Özerklik

Lenin tarafından yazılan ve Pravda gazetesinde 28 Kasım 1913'de yayınlanan makaledir. Lenin bu eserinde "Gizli milliyetçiler" olarak tanımladığı bir kesimi hedef almakta ve okulların çeşitli milliyetlere göre ayrılması görüşünü eleştirmektedir. Makaleyi "Rus işçi sınıfı, bu gerici, zararlı, küçük-burjuva milliyetçi "ulusal-kültürel özerklik" düşüncesiyle savaşmaktadır ve savaşmayı da sürdürecektir." cümlesiyle sonlandıran Lenin, bu akımı geleceğin sosyalist toplumu için son derece zararlı bulduğunu ifade etmiştir.[35]

Marksizm ve Ayaklanma

Lenin'in Ekim Devrimi'nin öncesinde, Eylül 1917'de yazdığı ve ilk kez 1921'de Proletarskaya Revolutsiya No: 2'de yayınlanan makaledir.[36]

Lenin bu eserinde ayaklanma olayının bir sanat olup olmadığını tartışmış, herhangi bir ayaklanmanın başarıya ulaşması için bir komploya değil öncü bir sınıfa ve halkın devrimci atılımına dayanmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. Bununla birlikte bu ayaklanmanın "düşman" saflarında ve devrimin güçsüz, kararsız, çelişki dolu dostlarının saflarında duraksamaların en güçlü oldukları bir dönüm noktasında patlak vermesinin öneminden bahseder.

Marksizm ve Revizyonizm

Lenin'in 3 Nisan 1908 tarihinde yazıldığı makale,[37] Marksizm ve revizyonizm konularını ele almakta ve bu revizyonist akımların Marksist felsefeyi amacından ve yönteminden saptırdığından ve uzaklaştırdığından bahsetmektedir.

Militan Materyalizmin Önemi Üzerine

Lenin tarafından Mart 1922 tarihinde yazılan, 12 Mart 1922 tarihinde Pod Znamenem Marksizma (Türkçe: Marksizmin Bayrağı Altında) dergisinin 3. sayısında yayınlanan makaledir.[38][39][40]

Lenin, bu makalesinde Rusya'daki işçi sınıfı'nın Ekim Devrimi ile birlikte iktidar olabileceğini gösterdiğini, fakat onu kullanmayı henüz öğrenemediğinden bahseder. İktidar aygıtını kullanmayı öğrenebilmek için ise materyalizmin sistemli bir şekilde öğrenilmesi gerektiğinden belirtir.[41]

Ayrıca Pod Znamenem Marksizma dergisinin amaçları ve programı bu makaleyle deklare edilmiştir.[42][43][44] Lenin, dergi çevresinde toplanan kişiler hakkında, bu kişilerin tamamının komünist olmadığını, fakat hepsinin de tutarlı materyalistler olduğuna dair söylem hakkında "Kanımca komünistlerle, komünist olmayanların bu ittifakı kesinlikle esastır ve derginin amaçlarını doğru bir biçimde tanımlamaktadır." yorumunu yapmıştır. Lenin buradan yola çıkarak komünistlerin düştükleri en büyük ve en tehlikeli yanılgılardan birinin, bir devrimin yalnızca devrimciler tarafından yapılabileceği fikri olduğundan bahsetmiş ve komünist olmayanlarla bir ittifak olmaksızın, herhangi bir başarılı komünist kuruluşun sözkonusu olamayacağını ifade etmiştir.[45]

"Özerkleştirme" Üzerine

Lenin'in 31 Aralık 1922 yılında yazdığı makaledir. Bu eser Lenin'in ölümünden önce yazdığı son yazılardan biridir.[46] Lenin bu eserinde özerklik konusunu tartışmakta ve Stalin'i "aceleci ve katıksız yönetim sevdası olan" biri olarak tanımlayarak uluslar konusunda vahim bir rol oynadığını belirtmektedir. Makalede ayrıca Kafkasya'daki halkların durumu ele alınmış, bölgeye incelemelerde bulunmak için giden Feliks Dzerjinski, Lenin tarafından "Büyük Rus kafa yapısıyla hareket etmesi" yönünden eleştirilmiştir.[47]

P. Kievsky'e Cevap

Lenin'in Eylül 1916'da yazdığı makaledir.[48] Bu makale, P. Kievski'nin (Y. L Pyatakov) Ağustos 1916'da yayımlanan "Proletarya ve Finans Kapital Çağında Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı" adlı eserine yazılan bir cevaptır. El yazması Lenin'in şu kenar notunu taşımaktadır: "Kievski'nin self-determinasyon üzerine makalesi ve Lenin'in yanıtı". Daha sonra başka Kievski'ye bir yanıt makalesi daha yazmış ve Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm adlı eserinde yayımlamıştır.

Perm Gubernia'daki 1894-95 El Sanatları Sayımı ve "El Sanatları" Endüstrisinin Genel Problemleri

Lenin'in Sibirya'da sürgündeyken Ağustos-Eylül 1897 tarihleri arasında yazdığı ve 1898 yılında basılan makalesidir.[49]

Lenin yazdığı bu makalenin içeriğini daha sonra 1899 yılında yayımlanacak olan Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi adlı eserinde kullanmıştır. Makale ilk kez 1898 yılında "Ekonomik Araştırmalar ve Makaleler" adı altında yayımlamıştır. Ardından 1908 yılında "Tarım Sorunu" adıyla yeniden basılmıştır.[50]

Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü

Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü, Bolşevik lider Vladimir Lenin'in 21 Mayıs 1915 tarihinde yazdığı makaledir.[51] Türkçe sürümü Sol Yayınları tarafından yayınlanan Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, adlı eserde yayınlandı.[52] Lenin bu eserinde, Naşe Slovo gazetesinin politikalarını eleştirmekte ve gazetenin enternasyonalizm ile ilgili çıkarımlarının yanlışlığından bahsetmektedir.

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

Lenin'in Ocak-Şubat 1916 tarihleri arasında yazdığı, Nisan 1916'da Vorbote adlı derginin ikinci sayısında yayınlanan makaledir.[53][54][55] Makale ayrıca Özgürlük Dünyası dergisinin 248. sayısında Türkçe olarak yayınlandı.[56] Lenin bu eserinde şovenizm konusunu ele almış ve bu konunun sosyalist devrimlerdeki durumunu incelemiştir.[57][58][59]

Sosyalizm ve Din

Lenin tarafından yazılan ve 3 Aralık 1905 tarihinde "N. Lenin" imzasıyla Novaya Şisn gazetesinde yayımlanan makalesidir.[60]

Lenin bu eserinde din konusunu ele almış ve Marx'ın din konusundaki tespitlerini savunmuştur. Dinin, bütün yaşamı boyunca çalışan ve yokluk çekenlere, bu dünyada azla yetinmeyi, sabırlı olmayı ve öteki dünyada bir cennet umudunu sürdürmeyi öğrettiğini belirtir. Ve yine dinin, başkalarının emeğinin sırtından geçinenlere bu dünyada hayırseverlik yapmayı öğreterek, sömürücü varlıklarının ceremesini pek ucuza ödemek kolaylığını gösterdiğini ve cennette de rahat yaşamaları için ehven fiyatlı bilet satmaya baktığını aktarmıştır. Böylelikle dinin, Marx'ın tespitine paralel olarak, halkı uyutmak için afyon niteliğinde olduğunu savunmaktadır.

Burada anlatılan içerikler ileride birçok Marksist-Leninist partinin programına dahil edilecektir.

Sosyal-Demokrat Parti Programının Taslağı ve Açıklaması

Lenin'in 1895-1896 yıllarında hapishanedeyken yazdığı makaledir. Bütün eser, kimyasal bir mürekkeple bir kitabın satır aralarına yazıldı ve 1896 yazında hapishaneden gizlice dışarıya çıkarıldı.[61]

Program, birleşik, merkezi bir tüm Rusya partisinin kurulmasını amaçlıyordu ve St. Petersburg'da faaliyet yürüten İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği'ne ulaştırılması gereken bir not olarak yazıldı. Bildirgede yurttaşlara verilecek özgürlüklerden bahsedilmektedir.[62]

Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Kitabı

Lenin'in 1918 yılında yazdığı makaledir. Eser Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky adlı eserde ek bölüm yayımlanmıştır.[63]

Lenin bu eserinde, Émile Vandervelde'in 1918 yılında yayımladığı Devlete Karşı Sosyalizm adlı eserini değerlendirmiş ve onu reformizm ile suçlayarak devlet konusunda marksizme ihanet etmekle itham etmiştir.

Yeni Fabrika Yasası

"Yeni Fabrika Yasası" makalesinin ilk baskısının kapağı, 1899

Lenin'in Sibirya'da sürgündeyken 1897 yazında yazdığı ve 1899 yılında yayımlanan makalesidir.[64]

Çarlık Rusyası'nda 14 Haziran 1897 tarihinde çıkan yasası, sanayi işletmeleri ve demiryolu işletmeleri için onbir buçuk saatlik çalışma gününü yürürlüğe koymuştur. Bundan önce, Rusya’da çalışma günü düzenlenmemişti ve 14-15 saat kadar uzundu. Çarlık hükümeti, 2 Haziran yasasını Lenin'in başkanlık ettiği İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği’nin baskısı sonucunda yürürlüğe koymaya zorlanmıştır.[65]

Lenin, Yeni Fabrika Yasaları adlı bu broşüründe, yasanın detaylı bir analizini ve eleştirisini yapmıştır.

Zemstvo'nun Zalimleri ve Liberalizm Yamyamları

Lenin tarafından Haziran 1901 tarihinde yazılan, Aralık 1901'de, Zarya dergisi, No 3 ve 4'de "T. P." imzasıyla yayınlanan makaledir.[66]

Lenin'in bu makalesi Çarlık Rusyası'nda yapılan gizli bir mutabakat muhtırası olan ve çarlık bakanlarından S. Y. Witte tarafından yazılan "Otokrasi ve Zemstvo"'nun bir eleştirisidir.

Bu makale nedeniyle Lenin, Georgi Plehanov başta olmak üzere birçok İskra yönetim kurulu üyesi ile çeşitli tartışmalara girmiştir. Lenin sonunda editörlerin bazı önerilerini kabul etmiş, fakat makalenin genel yönünün ve keskinliğinin değişmesini ısrarla reddetmiştir.[66]

Konuşmaları

Lenin, 1917 yılındaki Ekim Devrimi sırasında tezahürat eden kalabalık bir işçi kitlesine hitap ediyor
Lenin, Komintern'de konuşma yaparken, 7 Ağustos 1920

Lenin'in bazı konuşmaları 1919 - 1921 yılları arasında gramofona kaydedilmiştir.[67] Liste şu şekildedir:

Konuşma Yıl Kopyası Dinle
Kızıl Ordu'ya Çağrı 1919 Türkçe  Kayıt 
Anti-Yahudi Katliamları 1919 Rusça  Kayıt 
Béla Kun ile Telsiz Görüşmeleri 1919 İngilizce  Kayıt 
Çalışan İnsanlar Toprak Sahiplerinin ve Kapitalistlerin Zulmünden Sonsuza Dek Nasıl Kurtulacaklar? 1919 İngilizce  Kayıt 
Yoldaş Yakov Mihailoviç Sverdlov Anısına 1919 İngilizce  Kayıt 
Üçüncü Komünist Enternasyonal 1919 Türkçe  Kayıt 
Sovyet Gücü Nedir? 1919 İngilizce  Kayıt 
Demiryollarında Çalışmak 1920 Türkçe  Kayıt 
Çalışma Disiplini Hakkında 1920 Rusça  Kayıt 
Partisiz İnsanlar ve Sovyet Gücü 1921 Türkçe  Kayıt 
Yemek Vergisi Hakkında 1921 Rusça  Kayıt 

Hakkında yazılan eserler

Eser Yıl Yazar
Lenin ve Leninizm 1924 Şevket Süreyya Aydemir, Sadrettin Celal Antel
Pierre Pascal, Grigori Zinoviyev, Luzovsky
Leninizmin İlkeleri 1924 Jozef Stalin
Büyük Sovyet Ansiklopedisi 1926 Otto Yulyeviç Şmidt
Lenin ve Halk Eğitimi 1960 Nadejda Krupskaya
"Ne Yapmalı"cılar Kitabı 1994 Kemal Okuyan

Hakkındaki filmler ve belgeseller

Ekim filminden bir sahne, Ekim Devrimi'nin canlandırması
Ekim'de Lenin filminin final sahnesi. Vladimir Lenin, Stalin ve beraberindekilerle birlikte Ekim Devrimi'ni ilan ediyor.
Lenin İçin Üç Şarkı belgeseli (İngilizce alt yazılı)
Tüfekli Adam filminden Lenin ve Stalin'in göründüğü bir sahne
Sverdlov filmde Yakov Sverdlov silah kullanıyor
Lenin Paris'te filmine ait bir kolaj afişi
Film & Belgesel Yıl Yönetmen Lenin'i canlandıran kişi Çekildiği ülke
Ekim Ayında Moskova 1927 Boris Barnet Vasili Nikandrov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Ekim 1928 Sergei Eisenstein
Grigori Aleksandrov
Vasili Nikandrov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Lenin İçin Üç Şarkı (belgesel) 1934 Dziga Vertov
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Ekim'de Lenin 1937 Mihail Romm Boris Shchukin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Tüfekli Adam 1938 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Vyborg Tarafı 1938 Grigori Kozintsev
Leonid Trauberg
Maksim Strauch Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Büyük Şafak 1938 Mikheil Chiaureli Konstantin Myuffke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
1918'de Lenin 1939 Mihail Romm Boris Shchukin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Sverdlov 1940 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Onun Adı Sukhbaatar 1942 Aleksandr Zarkhi
Iosif Kheifits
Maksim Strauch Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Moğolistan Halk Cumhuriyeti
Yemin 1946 Viktor Tsirgiladze
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Rusya Üzerindeki Işık 1947 Sergey Yutkeviç Nikolai Kolesnikov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Vladimir İlyiç Lenin (belgesel) 1948 Mihail Romm
Vasily Belyaev
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Unutulmaz Yıl 1919 1951 Mikheil Chiaureli Pavel Molchanov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Ernst Thälmann 1955 Kurt Maetzig Peter Schorn Doğu Almanya
Lenin Hakkında Öyküler 1957 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Yüzyılın Başında 1961 Anatoly Mihailoviç Rybakov Yuri Kayurov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Mavi Defter 1963 Lev Kulidzanov Mikhail P. Kuznetsov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Appassionata 1963 Yuri Visinski Boris Smirnov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Tek Gezegende 1965 İlya Olshvanger Innokenti Smoktunovski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Bir Annenin Kalbi 1965 İlya Olshvanger Rodion Nakhapetov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Lenin Polonya'da 1965 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Polonya Halk Cumhuriyeti
Lenin İsviçre'de 1965 Grigori Aleksandrov
Dmitri Vasilyev
Mikhail Ulyanov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Polonya Halk Cumhuriyeti
Lenin Portresine Darbeler 1967 Leonid Pçelkina Mikhail Ulyanov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
6 Temmuz 1968 Juli Karassik
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Yoldaşların Torunları (belgesel) 1968 Yuri Belyankin
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Lenin Yaşıyor 1969 Mihail Romm
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Kremlin Çanları 1970 Victor Georgiev
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Lenin Yolunda 1970 Günter Reisch
?
Doğu Almanya
Nikolas and Alexandra 1971 Franklin J. Schaffner Michael Bryant Birleşik Krallık
Vladimir ve Rosa 1971 Dziga Vertov Grubu Jean-Luc Godard Doğu Almanya
Umut 1973 Mark Donskoy Andrey Myagkov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Güven 1973 Viktor Tregubowitz
?
Doğu Almanya
Lenin Paris'te 1981 Sergey Yutkeviç Yuri Kayurov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Kızıllar 1981 Warren Beatty Roger Sloman Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri
Kızıl Çanlar 1982 Sergey Bondarçuk
?
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sovyetler Birliği
Lenin Zürih'te 1984 Rolf Busch
?
Doğu Almanya
Tren 1988 Damiano Damiani Ben Kingsley İtalya İtalya
Stalin 1992 Ivan Passer Maximilian Schell Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti
Lenin: Ateşten bir Halka İçinde 1993 Nikolai Litus Dmitri Vitchenko Ukrayna Ukrayna
Bütün Leninlerim 1997 Hardi Volmer Viktor Sukhorukov Estonya Estonya
Vladimir Lenin: Devrimin Sesi (belgesel) 2000 Bob Niemack
(The Biography Channel adına)
Yok
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri
Boğa (film) 2001 Aleksandr Sokurov Leonid Mozgovoi Rusya Rusya Federasyonu
Elveda Lenin! 2003 Wolfgang Becker
Yok
Almanya Almanya
Lenin: Sosyalizmin Kızıl Şafağı (belgesel) 2012 Onur Doğan
Mustafa Kenan Aybastı
Yok
Türkiye Türkiye

Dipnotlar

 1. Genelde Lenin döneminde Bütün Rusya Merkez Yürütme Komitesi (Rusça: Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) başkanı Lev Borisoviç Kamenev (Лев Бори́сович Ка́менев; 9 Kasım 1917 - 21 Kasım 1917), Yakov Mihailoviç Sverdlov (Я́ков Миха́йлович Свердло́в; 21 Kasım 1917 - 16 Mart 1919) ve Mihail Kalinin (Михаи́л Ив́анович Кали́нин; 30 Mart 1919 - 15 Temmuz 1938) devlet başkanı olarak kabul edilmiştir. Fakat Marksist-Leninist teorideki öncü parti görüşü gereği parti başkanının devlet başkanlarına göre daha çok yetkisi bulunmaktaydı.
 2. RSDİP, 1912 yılında Bolşevikler ve Menşevikler olarak bölünmüş ve Lenin Bolşevik kanadın liderliğini üstlenmiştir.

Kaynakça

 1. В. Лавров. Произведения В. И. Ленина занимают первое место в мире среди переводной литературы, Российская газета, 18 Nisan 2012, √5758 (85)
 2. Lenin Collected Works
 3. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 414-419
 4. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 205-226
 5. Marxists.org - An Urgent Question (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 6. Lenin Collected Works, Moscow, Volume 22, s.182-184
 7. Lenin, V.İ, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ağustos 1979, Birinci Baskı, s. 256-259
 8. Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, s.329-365
 9. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 316-322
 10. Marxists.org - About a Certain Newspaper Article (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 11. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 87-92
 12. Marxists.org - What Are Our Ministers Thinking About? (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 13. Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 29, s. 409-434
 14. Dmitrienko V. P. Büyük Başlangıç, Büyük Sovyet Ansiklopedisi, 3. Baskı, 1969-1978.
 15. Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 30, s. 371-372
 16. Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, Moscow, Volume 2, s. 122-128
 17. Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 29, s. 470-488
 18. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 6, s. 186-207.
 19. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 24, s. 55-92.
 20. V.İ. Lenin, Marx-Engels-Marksizm, Birinci Baskı, 1976, s. 362 ISBN 975-7399-61-2.
 21. Lenin’s Collected Works, 4th Edition, Moscow, 1976, Volume 38, s. 357-361
 22. Lenin, V. İ. Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayınları, Birinci Baskı, Şubat 1976, s. 412-418
 23. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 23, s. 105-120
 24. Marxists.org - The Military Programme of the Proletarian Revolution (İngilizce)
 25. Lenin Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 2, s. 29-72
 26. Marxists.org - Explanation of the Law on Fines Imposed on Factory Workers (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 27. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 11, s. 213-223.
 28. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 366-371
 29. Lenin Collected Works, İlerleme Yayıncılık, 1964, Moscow, Volume 4, s. 320-330
 30. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s.73-80
 31. Gymnasium Farms and Corrective Gymnasia (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 32. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 13, s. 475-478
 33. Lenin Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 1, s. 11-74
 34. Marxists.org - New Economic Developments in Peasant Life (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 35. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, s. 503-507.
 36. Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 26, 1972, s. 22-27
 37. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1973, Moscow, Volume 15, s. 29-39
 38. Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 33, 1972, s. 227-236
 39. Ермичев А. А. Рец. на кн.: журнал «Под знаменем марксизма» 1922-1944. Указатель содержания, (Rusça) Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 40. Tsaregorodtsev, G. I. Significance of militant materialism (on the 50th anniversary of VI Lenin's publication" On the Significance of Militant Materialism"), Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR, 1972, 27(3), s. 3.
 41. Ленин В.И. О значении воинствующего материализма, (Rusça) Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 42. Под Знаменем Марксизма (Rusça)
 43. Shekunova T. "Marksizmin Banner Altında" dergisinde Rus felsefe tarihi, 2012, (Rusça) Ural Federal Üniversitesi Bülteni. Seri 3. Sosyal Bilimler, 1, s. 171-178, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 44. Marksizmin Bayrağı Altında (makale), (Rusça) Büyük Sovyet Ansiklopedisi, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 45. О ЗНАЧЕНИИ ВОИНСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛИЗМА, (Rusça) Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 46. Lenin Collected Works, Progress Publishers, Volume 36, s. 593–611
 47. Avineri, S. (1991). Marxism and nationalism. Journal of Contemporary History, 26(3), 637-657.
 48. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 23, s. 22-27
 49. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 353-458
 50. Marxists.org - The Handicraft Census of 1894-95 in Perm Gubernia and General Problems of “Handicraft” Industry (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 51. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 194-198
 52. Lenin V.İ., Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı, s. 178-183.
 53. Lenin Collected Works, Progress Publishers, Volume 22, s. 143-156
 54. Raffass, T. The Soviet Union: Federation Or Empire?, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 55. Higgins, N. Regulating the Use of Force in Wars of National Liberation: The Need for a New Regime, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 56. Sosyalist Devrim ve Ulusların Kendi Kaderini Tayin Kakkı (Tezler) Özgürlük Dünyası, sayı 248, Erişim tarihi: 9 Kasım 2015.
 57. Cohen, A. Russian Imperialism: Development and Crisis, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 58. Rai'c D. Statehood and the Law of Self-Determination, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 59. Cassese, A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 60. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 10, s. 83-87
 61. Lenin Collected Works, Progress Publishers,1972, Moscow, Volume 2, s. 93-121
 62. Marxists.org - Draft and Explanation of a Programme for the Social-Democratic Party (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 63. V. I. Lenin The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, (İngilizce) Erişim tarihi: 17 Aralık 2015.
 64. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 267-315
 65. Marxists.org - The New Factory Law (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 66. 1 2 Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, s. 81-88.
 67. Lenin's Speeches on Gramophone Records

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.