Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Kaderi

Lenin, Ağustos 1914

Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Kaderi (Rusça: Исторические судьбы Учение Карла Маркса), Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından yazılan ve 1 Mart 1913 tarihinde Pravda No. 50'de yayınlanan makaledir.[1] Türkçe versiyonu ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976 yılında yayımlandı.[2][3][4]

Hakkında

Lenin, 3 bölümden oluşan bu makalesinde Marksizmi tarihsel olarak incelemiş ve Karl Marx'ın öğretisindeki asıl şeyin, sosyalist toplumun kurucusu olarak proletaryanın tarihsel rolünün açığa çıkarılması olduğunu belirtmiştir. Bu eseride Marksizm'in, Marx'ın 1848 yılında yayımlanan Komünist Manifesto adlı eserinden bu yanaki gelişmeleri Asya toplumlarını örnek vererek aktarılmış ve marksizmin kısa bir özetini verilmiştir. Lenin eserinde, Marx'ın görüşlerini referans alarak, Rusya tarihi için üç dönüm noktası sıralamıştır;[5]

1. Komünist Manifestonun yayımlanması ve Paris Komünü arasındaki dönem (1848-1871)

2. Paris Komünü'nü ve 1905 Rus Devrimi arasındaki dönem için

3. Rus Devrimi'inden beri olan dönem

Üçüncü bölümde gerçekleşecek olan Rus devriminin Türkiye, İran ve Çin'deki devrimleri tetikleyeceğinden de bahsedilir.[6]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1975, Moscow, Volume 18, s. 582-585
  2. Lenin, V. İ. Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, 1976, ISBN 975-7399-61-2
  3. Corrigan, Philip; Ramsay, Harvie; Sayer, Derek. Socialist Construction and Marxist Theory: Bolshevism and its Critique, 1978, ISBN 0853454698
  4. Krausz, Tamás. Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography, 2015, ISBN 1583674497
  5. V. I. 'Lenin The Historical Destiny of the Doctrine of Karl Marx, Erişim tarihi: 20 Mart 2016.
  6. Lenin: The Historical Destiny Of The Teaching Of Karl Marx, Socialist Party (UK), Erişim tarihi: 20 Mart 2016.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.