Komünist Enternasyonal İkinci Kongresi (Lenin)

Vladimir Lenin, Komintern'in İkinci Kongresi'ne katılan delegelerle birlikte, 19 Temmuz 1920

Komünist Enternasyonal İkinci Kongresi, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 19 Temmuz - 7 Ağustos 1920 tarihleri arasında Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi'nde yaptığı konuşmaların basılı metnidir.[1]

Hakkında

Lenin, Komintern'de konuşma yaparken, 7 Ağustos 1920

Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi 19 Temmuz - 7 Ağustos 1920 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Açılış oturumu Petrograd'da düzenlenen kongrenin diğer oturumları Moskova'da yapılmıştır. Kongre'de 37 ülkenin işçi örgütlerini temsil 200'ün üzerinde delege bulunmaktaydu. Bununla birlikte 31 ülkenin komünist parti temsilcileri kongrede hazır bulunmaktaydı.

Lenin, kongre öncesinde tüm hazırlık çalışmalarını yönetmiş, ilk toplantıda uluslararası durumu değerlendirmiş ve Komünist Enternasyonal'in temel görevleri ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Lenin bu raporlarda ve kongredeki diğer konuşmalarında; oportünizme karşı ödünsüz mücadele, anarko-sendikalist eğilimlerin eleştirileri ve bazı komünist örgütlerdeki bir dizi "sol" mezhepçiliğin eleştirilerini konu almıştır. Ayrıca sömürgecilik ile ilgili düşüncelerini belirtmiştir. Lenin'in Komünist Enternasyonal'in görevleri ile ilgili tüm tezleri kongresi kararları olarak kabul edilmiştir.

İkinci Kongre programı, örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal'in taktiklerinin temellerini atmıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 31, s. 213-263

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.