Barış Sorunu

Lenin, Ağustos 1914

Barış Sorunu, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından Temmuz-Ağustos 1915 tarihinde yazılan ve ilk kez 1921 yılında Prolelorshaya Revolulsia No. 5'de yayınlanan makaledir.[1]

Hakkında

Lenin bu eserinde barış konusunu incelemekte; barış sloganının ya belli barış şartlarıyla ilişkili olarak öne sürülebileceğini ya da herhangi bir şartla ilişkisi olmadan sadece "belirli" bir tür barış şartlarının dile getirilmeden "genel" barış için savaşım olarak öne sürülebileceğini bildirmektedir. Bununla birlikte barış sloganlarının özünde birbirine karşıt olan iki sınıfı, yani burjuvazi ve proletaryayı birbiriyle "kaynaştırıcı" ve "birleştirici" bir yöntemle değil, aksine kitlelere yapılacak propaganda ve uyarma yoluyla, onların sosyalizm ile kapitalizm (ve emperyalizm) arasındaki farklılığı ve çelişkiyi anlayabilmelerini sağlayacak slogan ve ajitasyon yöntemlerinin dile getirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 290-294

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.