Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından yazılan ve 13 Mayıs 1909 tarihinde yayımlanan makaledir.[1]

Hakkında

Lenin bu eserinde din konusunun proletaryanın öncü partisi olan bir proletarya partisinde nasıl ele alınacağına dair görüşlerini sunmuştur. Burada anlatılan içerikler ileride birçok Marksist-Leninist partinin programına dahil edilecektir.

Lenin, bu makalesinde tarih boyunca meydana gelen tanrı imgelerinin, çeşitli korkular nedeniyle meydana geldiğini belirtmiştir. Bununla birlikte sermaye gücünün halk kitleleri tarafından önceden sezilmemesi sebebiyle körgüç olarka ifade ettiği bu durumun proletaryanın ve küçük-esnafın yaşamının her adımında "ansızın", "beklenmedik" ve "rastlantısal" bir yıkıntı, yok olma, yoksulluk, fahişelik, açlıktan ölmek gibi tehlikeler yaratan gücün korkusu ve modern dinin kökeni olduğunu belirtir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1973, Moscow, Volume 15, s. 402-413

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.