Halep Eyaleti

Eyalet-i Halep
إيالة حلب
Osmanlı İmparatorluğu Eyaleti

1534–1864
 

Halep Eyaleti (1609)
Merkez Halep[1]
Tarih
 - Kuruluş 1534
 - Kaldırılış 1864
Bugün parçası Suriye Suriye
Türkiye Türkiye

Halep Eyaleti veya Halep Beylerbeyliği, 1534 yılında Şam Eyaletinden ayrılıp kurulan Osmanlı eyaleti.

Tarihi

1516'da Yavuz Sultan Selim komutasındaki Türk ordusunun Mercidabık Muharebesi'nde Memlûk ordusunu yenilgiye uğratmasıyla tüm Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti'ne katılmıştı. Tüm Suriye ve Filistin toprakları yeni kurulan Şam Eyaleti'ne bağlanmıştı. Suriye'nin kuzeyi ile Türkiye'nin bugünkü Hatay ve Kilis vilayetlerinin topraklarını kapsıyordu. 1534 yılında Şam Eyaletinden bağımsız olmuştur. Bu eyalet Adana Eyaleti kurulana kadar bir dönem bugünkü Adana, Osmaniye illeriyle, Mersin ilinin doğu kesimini de içermekteydi.

Sancaklar

XVII. Yüzyılda sekiz sancak olarak teşkilatlandırılmıştır:

1864'te Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi ile yeni vilayet sistemine geçildiğinde Halep eyaleti de aynı topraklarla Halep Vilayeti'ne dönüştürülmüştür.

Galeri

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.