Harbiye Nezâreti

Harbiye Nezâreti
Günümüzde İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan Harbiye Nezareti binasının girişi (1898)
Genel bilgiler
Türü Bakanlık
Kuruluş tarihi 23 Temmuz 1908
Önceki kurum Bâb-ı Seraskerî
Kapanış tarihi 4 Kasım 1922
Sonraki kurum T.C. Millî Savunma Bakanlığı
Bağlılığı Sadaret
Adres İstanbul, Osmanlı Devleti

Harbiye Nazırlığı ya da Harbiye Nezareti Osmanlı Devletinde Savaş işlerine bakmakla görevli bakanlığın adıydı. Bütün Osmanlı ordusu günümüzde yerini Millî Savunma Bakanlığına yerini bırakmış olan bu bakanlığa bağlıydı.

Son Harbiye Nazırı Ziya (Kutnak) Paşa

Harbiye Nazırlığı 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanından sonra kurulmuştur. Bu tarihten önce aynı görevi yapan kişiye Serasker adı veriliyordu. Harbiye Nazırlığı görevine getirilen ilk kişi Ömer Rüştü Paşa olmuştur[1]. Harbiye Nazırlığı orduya ait idari tasarrufları yerine getirmekle yükümlüydü. Ordunun emir-komuta mekanizması, sevk ve idaresi işleri ise Harbiye Nazırlığına bağlı Erkan-ı Harbiye Dairesi yani Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönetilirdi[2]. Harbiye Nazırı'nın paşa rütbesine sahip olması zorunluluğu vardı. Harbiye Nazırlığı sadece Kara Kuvvetleri'nden sorumluydu. Deniz Kuvvetleri'nin yönetimi ise Harbiye Nazırlığı'ndan ayrı olarak kurulmuş Bahriye Nazırlığı'na bağlıydı.

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasından sonra bu nezaret yerini Müdafaa-i Milliye Vekaletine bırakmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 1945 yılında Milli Savunma Bakanlığı adını almıştır. Harbiye Nazırlığı'nın İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan binası günümüzde İstanbul Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır.

Nazırlar listesi

1908-1922 yılları arasında görev yapan Harbiye Nazırlarının listesi aşağıdaki gibidir:[3][4][5][6][7]

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Genel Kurmay Başkanliği-Başkomutanlik-Milli Savunma Bakanliği İlişkileri Ve Devlet Düzenindeki Konumu, Türk Hukuk Sitesi
  3. Harbiye Nezareti
  4. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya Bey
  5. Kurtuluş Savaşı Günlüğü Cilt 1, Zeki Sarıhan
  6. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi, Prof.Dr.Utkan Kocatürk
  7. Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Cilt 1, Gotthard Jaeschke

Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Cilt 1, Gotthard Jaeschke Kurtuluş Savaşı Günlüğü Cilt 1, Zeki Sarıhan Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi, Prof.Dr.Utkan Kocatürk

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.