Meclis-i Mebusan 5. dönem mebusları listesi

1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, Bâb-ı Âli Baskını sonrası 1914'te tek parti düzeninde seçime gidildi ve V. Meclis-i Mebusan 87 sandalyenin tamamını İttihat ve Terakki kazandı. Bu Meclis I. Dünya Savaşı boyunca görev yaptı.[1]

Mebuslar

Seçim Bölgesi Mebus Etnik Mensubiyeti
Amasya Osmanbey Selmen Türk
İsmail Hakkı Bey
Asım Bey
Nafiz Efendi
Ankara Ömer Mümtaz Bey
Antep Ali Cenani
Aydın Veli Bey
Emmanuel Emmanelidis Rum
Bayezid Şefik Efendi Türk
Bağdat Sasun Eskail Efendi Yahudi
Bolu Yusuf Ziya Efendi Türk
Burdur Mithat Şükrü Bey
Atıf Bayındır
Bursa Hasan Refet Bey
Hacı Adil Bey
Canik (Samsun) Aynizade Talat Avni Bey
Çatalca Tokimidis Efendi Rum
Çorum Mehmet Münir Efendi Türk
Muhittin Efendi
Divaniye Fuat Bey
Diyarbekir Mehmed Zülfü Bey
Pirinççizade Feyzi
Edirne Faik Bey
Ergani Reşid Bey
Stepan Çıracıyan Ermeni
Ertuğrul (Bilecik) Şemseddin Bey Türk
Erzincan Halet Efendi
Erzurum Medetyan Osef Efendi Ermeni
Hoca Raif Efendi Türk
Hafız Ziya Efendi Türk
Vartkes Efendi[2] Ermeni
Gümüşhane Veysel Rıza Efendi Türk
Hasan Fehmi Bey
Hakkari Münip Bey
Halep Abdülkadir Efendi
Ali Münif Bey
Artin Boşgezenyan Ermeni
Mer'î Paşazâde Abdülkadir Nâsih Bey Arap
İstanbul Salah Bey Türk
Ali Fethi Bey[3]
Emanuel Karasu Yahudi
Bedros Hallaçyan Ermeni
Krikor Zohrab[2]
İzmir Haydar Bey Türk
Mehmet Seyit Bey
Mustafa Rahmi Bey
Onnik İhsan Efendi Ermeni
İçel Hafız Emin Efendi Türk
Kangırı (Çankırı) Fazıl Berki Bey
Karahisar-ı Sâhib (Afyonkarahisar) Ağaoğlu Ahmed
Kamil Efendi
Rıza Paşa
Kethüdazade Salim Bey
Karesi (Balıkesir) Mehmed Vehbi Bey
Kastamonu Ahmet Mahir Efendi
Ahmet Şükrü Bey
Ahmet Rüştü Bey
Necmeddin Molla
Kayseri Karabet Tomayan Ermeni
Konya Ali Haydar Bey Türk
Mustafa Şeref Efendi
Kozan Matyos Nalbantyan Ermeni
Kütahya Abdullah Azmi Bey Türk
İbrahim Kazım Bey
Kırşehir Benliağazade Ali Rıza Bey
Atıf Bey
Mustafa Hilmi Bey
Mamuret-ül Aziz Hacı Mehmed Said Efendi
Hacı Mehmed Nuri Efendi
Saffet Efendi
Maraş Agop Hırlakyan Ermeni
Mardin İhsan Bey Türk
Menteşe (Muğla) Halil Bey
Musul Mehmed Emin Bey
Muş İlyas Sami Efendi
Kegam Dergarabedyan Ermeni
Saruhan (Manisa) Mustafa Fevzi Efendi Türk
Mehmed Sabri Bey
Siirt Şeyh Nasreddin Efendi Arap
Sinop Hasan Fehmi Efendi Türk
Sivas Dikran Barsamyan Ermeni
Abdürrahman Rahmi Efendi Türk
Rasim Bey
Ömer Şevki Bey
Teke (Antalya) Fuat Hulusi Bey
Tekfurdağı (Tekirdağ) Harun Hilmi Efendi
Tokat Topçuzade Hacı Kamil Efendi
Trabzon Yorgo Yuvanidis Rum
Urfa Şeyh Saffet Efendi Türk

Kaynakça

  1. "Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi". tbmm. 31 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120531113853/http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MECMEB/mmbd03ic01c001/mmbd03ic01c001ink001.pdf. Erişim tarihi: 18 Nisan 2013.
  2. 1 2 Temmuz 1915'de Urfa-Diyarbakır yolu üzerinde eşkıya Çerkes Ahmed tarafından öldürüldü.
  3. 1917'den itibaren mebus oldu.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.