Mehmed Şakir Paşa (1855-1919)

Mehmed Şakir Paşa
Doğum 1855
Livane, Batum, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 18 Haziran 1919 (64 yaşında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Mezar yeri II. Mahmud Türbesi
Bağlılığı  Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet dalı  Osmanlı Ordusu
Hizmet yılları 1878-1912
Rütbesi Müşir
Komuta ettiği Hassa Ordusu Erkân-ı Harp Reisi, İşkodra Vali ve Komutanı, Kosova Valisi, Yemen Teftiş Komisyonu Reisi, Erkân-ı Harbiye Umumiye Reisi, Yüksek Askeri Teftiş Heyeti azası, Padişah Yaveri, Yemen Umum Kuvvetleri Komutanlığı
Savaşları/Çatışmaları Osmanlı-Yunan Savaşı (1897), Yemen İsyanı

Mehmed Şakir Paşa (d. 1855, Livane, Batum - 18 Haziran 1919, İstanbul) Osmanlı askeri.

Batum ileri gelenlerinden Gürcü Numan Tahir Efendi'nin oğludur. 1878 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'dan mezun oldu ve 1882 yılında Berlin'e gönderildi. 1887 yılında Bulgaristan ve Rodop tarafı sınır tespitiyle, 1886 yılında da Yunanistan sınır tespitiyle görevlendirildi. 1887 yılında Kaymakam, 1888 yılında Miralay rütbesine terfi etti ve Erkân-ı Harbiye Riyaseti Dördüncü Şube'de görevlendirildi. Bu tarihten sonra demiryolları ve istasyonları inşası için teşekkül eden komisyon azalığı, Jandarma ve Polis nizamnamesinin gözden geçirilmesi için teşekkül eden komisyon reisliği, Hassa Ordusu Erkân-ı Harp Reisliği, İşkodra Vali ve Kumandanlığı, Kosova Valiliği, Yemen Teftiş Komisyonu Reisliği, Yüksek Askeri Teftiş Heyeti azalığı, Erkân-ı Harbiye Umumiye Reisliği görevlerinde bulundu.

1889 yılında Mirliva, 1895 yılında Ferik ve 1905 yılında Müşir rütbesine terfi etti. 1908 yılında padişah yaverliğine tayin edildi. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Rodos'a sürülerek rütbesi Müşirlikten Birinci Ferikliğe indirildi ve nişanları geri alındı. 1911 yılında müfettişlik göreviyle Yemen Umum Kuvvetleri Komutanlığı'na tayin edildiyse de görevine gidemedi. 1912 yılında emekli oldu ama daha sonra ise Bahriye Nâzırlığı'na getirildi. 2 Nisan-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında Harbiye Nâzırlığı yaptı. Bu görevinde Mustafa Kemal Paşa'nın olağanüstü yetkilerle Anadolu'ya gönderilmesine onay verdi. 18 Haziran 1919 tarihinde Meclis-i Vükela azası görevindeyken vefat etti.

Kabri Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmud Türbesi'nin bahçesindedir.

Sultan Vahdettin'in baş yaveri Batumlu Avni Paşa'nın kayınpederidir.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.