Sadettin Paşa

Sadettin Paşa
Doğum 1851
İstanbul[1]
Ölüm 1908 (56-57 yaşlarında)
İstanbul[1]
Mezar yeri Fatih Camii
Bağlılığı  Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet yılları 1865-1908
Rütbesi Müşir
Savaşları/Çatışmaları Hersek İsyanı, 93 Harbi, Birinci Van İsyanı

Sadettin Paşa, (1851 - 1908) Osmanlı paşası. Defterdarlı Mehmet Şükrü Efendi'nin oğludur.[1]

Hayatı

Ailesinden alınan bilgilere ve yayımlanmış bazı kaynaklara göre Hicri 1268'de (M. 1851) İstanbul'da doğdu.[1]

1865 yılında girdiği Bursa Askeri İdadisi'ni 1868 yılında, Mekteb-i Harbiye'yi 1870 yılında, Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'yi de 1872 yılında bitirdi. 6 Temmuz 1874 tarihinde kurmay yüzbaşı oldu. Buradaki başarılı hizmetlerinden ardından rütbe bekleme süresi dolmadan 6 Şubat 1875 tarihinde Kolağalığına terfi ettirildi. 1875 yılında patlak veren Hersek İsyanı bastırılmasında görevlendirildi. Ferik Şevket Paşa tümeni ile Edirne, Yanbolu, İskeçe, Eski Zağra taraflarında eşkıya takibine katıldı. 21 Eylül 1875 tarihinde Binbaşı rütbesine terfi etti. 15 Eylül 1876 tarihinde Kaymakam rütbesine terfi etti. Ayastefanos Antlaşması'nı izleyen günleri İstanbul'a gelerek Erkân-ı Harbiye-yi Umumiye karargahı ile Harbiye Nezareti'nin çeşitli birimlerinde çalıştı. Bu arada 18 Nisan 1880 tarihinde Miralay rütbesine terfi etti.[1]

24 Ağustos 1884 tarihinde Mirliva rütbesine terfi ederek Paşa oldu. 18 Ağustos 1891 tarihinde Ferik rütbesine terfi etti. Büyük devletlerin baskısıyla kurulan, Anadolu ıslahatı ile ilgili teftiş heyetlerinden birinin başkanlığına atandı. Asıl görevi Doğu Anadolu'da Ermenilerin yoğun olduğu bölgelerde inceleme yapacak ve devlete ayrıntılı rapor vermekti. 17 Mart 1895 tarihinde Trabzon'dan başlayıp Gümüşhane, Erzurum, Bitlis ve Van bölgelerinde incelemeler yapan heyet, görevini 21 Kasım 1896'da tamamladı. Van'da 1896 yılında Ermeni-Kürt olayları hakkında bir kitap yazdı. 4 Haziran - 11 Haziran 1896 tarihleri arasında süren Birinci Van İsyanı'nı bastırdı. Doğu Anadolu'da görevini tamamlayıp, İstanbul'a geldiğinde bu kezde Rumeli'ye gönderildi. Buradaki görevi de bir önceki görevi gibiydi. Rumeli'deki isyan ve eşkıyalık hareketlerini izleyerek devlete raporlar sunmaktı.[1]

24 Şubat 1901 tarihinde Birinci Ferik rütbesine, 27 Ocak 1902 tarihinde de Müşir rütbesine terfi etti. Son görevi Masarifat-ı Umumiye-i Askeriye Nazırlığıydı. 1908 yılının sonunda vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Sadettin Paşa'nın anıları, Sami Önal, Remzi Kitabevi ISBN 975-14-0937-3, İkinci Basım 2004
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.