Linus (papa)

Papa Aziz
Linus
Doğum ??
Volterra, Toskana, Roman İmparatorluğu
Ölüm 76
Roma Roman İmparatorluğu
Etkin yıllar 67 - 76
Yerine geldiği Aziz Petrus
Yerine gelen Anacleteus
Din Hıristiyanlık (Katolik)

Papa Aziz Linus (d. ?, Volterra, Toskana, Roman İmparatorluğu - ö. M.S. 76) diğer adları: Jerome, Eusebius, John Chrysostom... Toskana asıllıdır. Papalığın yanı sıra: Roma Piskoposluğnu da yürütmüştür. Roma Katolik Kilisesine göre, Aziz Petrustan sonraki ikinci şehittir. M.S. 67-76 doneminde papalık yapmıştır. Yerine Anacleteus gelmiştir.

Hayatı

Papa olmasından önceki hayatına dair kesin olmayan ve tam bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre; Volterra, Toskana'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı: Herculanus, annesinin adı ise: Claudia idi. İsa ve 12 havarilerinin grubuna dahil oldu. İsa, çarmıha gerildi. Ondan sonra geçen Petrus da çarmıha gerilince, papa olmasına karar verdiler.

Papalığa gelişi

Aziz havarilerin kurduğu "Roma Kilisesi", Aziz Linus'u seçmeye kararlıydı. Özellikle Papa Petrus, şehit olmasından önce Aziz Linus'u kendinden sonra papa olmasından yanaydı. Aziz Papa Petrus, şehit edilince diğer havarilerinde desteğiyle "Papa" seçildi. Bunun üzerine sonradan papa olacak I. Clemens'i piskoposluğa atadı. Ancak, o dönemde "Hıristiyanlık" dini henüz yaygınlığı çok da büyüyememişti. Anacletus'a da başka bir bölgede piskoposluk görevini verdi.

Papa Linus, havarilerinde kararıyla "Peter" ünvanını aldı. Bazı kaynaklara göre bunun nedenlerinden biri; Papa Linus devrinde, Hıristiyanlığın önemli ölçüde yayılmış olmasıdır. Ayrıca, papalığı döneminde kiliseye giren kadınların başlarının kapanmasını ilk o belirtmiştir.

Şehit olması ve türlü iddialar

Roma imparatoru Nero zamanında onun tarafından şehit edilmiştir. Ancak, bunu destekleyen hiçbir belge yoktur. Ancak yine de "Yortu Günü 23 Eylül'de anılmaktadır. Şehit olduğunu savunanlar, şehit olmasını şöyle belirtmektedirler: "Roma İmparatoru Nero (Roma'nın en acımasız imparatorlarındandır. Annesini ve eşini öldürmüş, Roma'yı o yakmıştır (Aslında 14 Mahallenin 4' ünü çıkan yangından koruyan Nero' dur. Buradaki yazım hatalıdır.)) Hristiyanlara zulüm etmeye başladı. Çünkü; Hıristiyanlık ona göre kabul edilemezdi. Hıristiyan düşmanıydı. Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak için Hıristiyan kiliselerini kapatmaya, Hıristiyan din adamlarını ve Hıristiyan insanları idam etmeye başladı. Hristiyanların malları yağmalanıyorlar ve öldürülüyorlardı. Bunun üzerine Papa Linus, Hıristiyan halkının kendisine sığınması üzerine onları koruma altına aldı. Ancak, Roma askerleri burayada saldırdılar. Meydana gelen büyük kargaşada, Papa Linus şehit edildi. Diğer Hıristiyanların çoğu katledildi ve esir alındı. Kiliseleri yakıldı. Ancak bu Hıristiyanlığı yok etmek isterken, daha da güçlendirdi. Linus'tan sonra geçen Anacletus, Hıristiyanlığı yaydı. Nero'dan sonra Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığı kabul etti ve senatoya papaları da dahil etmeye başladılar.

Diğer iddialara göre, Papa Linus bir hastalık dolayısıyla öldüğü belirtilir. Ancak, din kitapları ve belgelerde, bunu destekleyen kanıt ve iddia yoktur. Bu sadece bazı kesimler tarafından düşünülnektedir.

Aziz Papa Linus'un mezarının yeri kesin olarak bilinememektedir. İddia edilen mezarı 1615 tarihinde Torrigio isimli kişi tarafından İtalya'da bulundu. Mezarın üstünde, "Linus" yazmaktadır. Ancak, sonraki zamanlarda anlaşıldığına göre "Anullinus" isimli birisinin ilk 4 harfinin düşmesi nedeniyle böyle olduğu iddia edilmektedir.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Katolik Kilisesi unvanları
  Önce gelen:
  Petrus
  Papa
  67 - 76
  Sonra gelen:
  Anacleteus
  This article is issued from Vikipedi - version of the 1/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.