Mutaffifin Suresi

Mutaffifin Suresi
سورة المطففين
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı ölçüde tartıda hile yapan
Sayısal bilgiler
Sure numarası 83
Ayet sayısı 36
Kelime sayısı 169
Harf sayısı 740

Mutaffifin Suresi (Arapça:سورة المطففين), Kur'an'ın mevcut Mushaflardaki 83. suresidir ve 36 ayetten oluşur. İniş sırasına göre 86. sure olarak Ankebut suresinden sonra ve Bakara suresinden önce Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Mekke'de indirilen son sure, Medine'de indirilen ilk sure olduğu ve bir kısmı Mekke, bir kısmı Medine'de indirildiği yönünde iddialar da bulunmaktadır.[1][2] Sure ismini ilk ayette geçen ve ölçüde tartıda hile yapan anlamına gelen mutaffifin kelimesinden alır.

Mutaffifin Suresi'nde ölçü ve tartıda hile yapmanın kötülüğünden; yalancıların, günahkarların, ayetleri inkar edenlerin cezalandırılacaklarından, iyilerin cennete gideceklerinden, cennetin nimetlerinden bahsedilir.

Tarihsel önce:
Ankebut Suresi
Sure metni: Mutaffifin Suresi Tarihsel sonra:
Bakara Suresi
Kur'an'da sırası:

Dış bağlantılar

DİB meali

Kaynaklar

  1. Şevkani, Muhammed b. Ali, İrşadü'l-fuhul, V, 461, Beyrut 1992
  2. İbn Aşur, Muhammed et-Tahir, et-Tahrir ve't-tenvir, XXX, 187, Tunus 1984
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.