Meryem Suresi

Meryem Suresi
سورة مريم
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı İsa'nın annesi Meryem
Sayısal bilgiler
Sure numarası 19
Ayet sayısı 98
Kelime sayısı 972
Harf sayısı 3835

Meryem Suresi (Arapça: سورة مريم, Sūratu Meryem), Kur'an'ın 19. suresidir.

Meryem Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 98 ayettir. Bazı tefsircilere göre 58. ve 71. ayetler Medine dönemine aittir. Sure Muhammed'in peygamberliğinin 5. veya 6. yılında, Habeşistan'a yapılan ilk hicretin öncesinde inmiştir ki temel Hristiyan inaçlarına atıf yapan ilk Mekki suredir. Bu ilk hicret eden müslümanlar, Habeşistan kralı Necaşi'nin huzurunda bu sureden ayetler okumuşlar, Hristiyan olan kral bundan etkilenerek ağlamış, ülkesinde müslümanların yaşamasına izin vermiştir.[1]

Surenin adı

Meryem'in İsa'yı dünyaya getirişini anlatan sure adını bu hikayeden alır. Ayrıca başındaki mukattaa harflerinden ötürü 'Kâf hâ yâ ayn sâd' suresi de denmiştir.[2] Surede ayrıca tevhitle ilgili bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.

Meryem Suresi konuları

Meryem ve İsa'yı betimleyen eski bir İran minyatürü.

Meryem suresinde, Meryem'in asaleti ve İsa'nın doğumu ile ilgili anlatılanlar şöyledir: 27 - Sonra Meryem onu (İsa'yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: "Ey Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın."

28 - "Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi. "

Bu bilgiler Ali İmran suresi'ndeki Meryem'in kimliğiyle ilgili bilgilerle birleştirildiğinde Kur'an, Meryem'i Hristiyan kaynaklarda belirtilen Joachim ve Anna'ya değil, İmran (Amram) nisbet eder.

Hristiyan kaynakları Meryem'le ilgili bu ifadelere iki Meryemin (İsanın annesi Meryem ile İmran kızı Meryem (Musa'nın ablası)) karıştırıldığı şeklinde itiraz etmektedirler.

Dış bağlantılar

Tarihsel önce:
Fatır Suresi
Sure metni: Meryem Suresi Tarihsel sonra:
Ta-Ha Suresi
Kur'an'da sırası:

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.