Kamer Suresi

Kamer Suresi
سورة القمر
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı Ay
Sayısal bilgiler
Sure numarası 54
Ayet sayısı 55
Kelime sayısı 342
Harf sayısı 1438

Kamer Suresi (Arapça: سورة القمر), Kur'an'ın 54. suresi.

Mekke devrinin ilk yıllarında, Tarık Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure 55 ayetten oluşur.

Kamer Suresi'nde, kıyamet gününden, peygamberlerin söylediklerini reddeden Nuh, Ad, Hud, Lut kavimleri gibi çeşitli kavimlerin ikaz edildiklerinden ve cezalandırıldığından, Allah'ın emirlerine uyanların cennete gideceklerinden bahsedilir.

Muhammed bölünen Ay'ı işaret ederken. 16. yüzyıldan kalma bir falnameden alınan bu anonim resimde Muhammed yüzü görünmeyecek şekilde resmedilmiştir.

Kamer suresinde İslam öncesi Arap şair ve hatiplerinin kullandığı deyimlere rastlanır. Daha sonraki dönemlerde önemli saptırmaların kaynağı olacak bu sözlerden en önemlisi ünlü hatip Kuss bin Saide ve "muallakat şairleri"nden İmruü'l-Kays'ın da kullandığı “Ay parçalandı” ifadeleridir. İmruü’l-Kays âşık olduğu kadının güzelliği karşısında dolunayın utancından ikiye bölünmesinden bahseder. (bkn. İmruü'l-Kays)

Sure adını ilk ayetindeki “Ay yarıldı” ifadesinde geçen kamer kelimesinden almıştır. Bu ifade değişik tartışmalara konu olmuştur. bazı yazarlar ifadeyi “gelecek zaman” anlamı vererek çevirirler.[1]

“Ay parçalandı” ifadesi Arap dili uzmanı ve tefsirci El Kurtubi tarafından İslam öncesi Arap şiir ve hitabelerinde de kullanılan “her şeyin açıklığa kavuşması” anlamında bir deyim olarak tanımlamıştır.[2]

Surenin ayetleri ve hadis rivayetleriyle[3][4] Muhammed’in bir parmak işaretiyle “ay’ın parçalanması” (“inşikak-ı kamer”) mucizesini anlatan ayetlere dönüşmüş ve Buhari dâhil pek çok ünlü ve güvenilen dini kaynağa girmiştir:

"İbn-i Mes'ud şöyle demiştir: Resulullah (a.s) zamanında ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın üstünde, bir parçası da önünde idi. Bunun üzerine Resûlullah "Şâhit olunuz!" buyurdu." [5]

Ayrıca bakınız

Dış kaynak

Kaynaklar

Tarihsel önce:
Tarık Suresi
Sure metni: Kamer Suresi Tarihsel sonra:
Sad Suresi
Kur'an'da sırası:
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.