Âl-i İmrân Suresi

Âl-i İmrân Suresi
سورة آل عمران
Sınıfı Medeni
İsmin anlamı İmran ailesi
Sayısal bilgiler
Sure numarası 3
Ayet sayısı 200
Kelime sayısı 3503
Harf sayısı 14605

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir.

Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur. 33. ayetinde geçen İmran ailesi, sureye adını vermiştir. İmran ailesi, Kur'ana göre Meryem’in babası olup peygamberlik ve hikmet (bilgelik) ocaklarından olan bir ailedir.

Meryem ve İsa'yı betimleyen eski bir İran minyatürü, Kur'ana göre "İmran ailesi" Meryem'in anne-babasıdır.

İmran'ın kimliği

İmran (Amram) dinler tarihinde aynı zamanda kardeşler olan Miryam, Musa ve Harun peygamberlerin babası olarak geçmektedir. Kur'anda ise bu isim Meryem ile bağlantılı olarak anılır.

Al-i İmran ve Meryem sureleri birlikte ele alındığında Kur'an Meryem'in annesinden bahsetmemekte, babasından İmran ve erkek kardeşinden Harun olarak bahsetmektedir. Hristiyan kaynaklarına göre ise Meryem'in babası Joachim, annesi ise Hanna'dır.

Hristiyan kaynakları bu konuda Muhammed'in İsa'nın annesi Meryem ile Musa ve Harun'un kız kardeşleri olan İmran kızı Meryemi birbiriyle karıştırmış olduğu tezini ileri sürerler.

Surenin konuları

Bu surenin hâkim konusu bu ailenin temsil ettiği peygamberlik, İsa, Meryem ve Hıristiyanlık'tır. Tevrat, İncil ve Kur’an’ın aynı ilahî kaynaktan geldiği, bu kitapların müteşabih (benzetmeli) ayetler de ihtiva ettiği, fakat bunların din esaslarına zarar vermeyecek tarzda tefsir edilmesi gerektiği vurgulanır.

61. ayeti Mübahele Ayeti ismiyle meşhur olmuştur. Bu ayete göre Hristiyanlar Muhammed'in geleceğini haber veren bazı incil ayetlerini görmezden gelerek Muhammed'in peygamberliğini inkar etmişlerdir. Ayetlerde Nübüvvet'in esasının tevhid (birlik) olduğu, bu esas üzere dinlerin şirk (ortak koşma) unsurlarından temizlenmesi gerektiği bildirilir. Ehl-i kitap diyaloga ve hakka davet edilir. Daha sonra cihattan ve Uhud gazasından bahsedilir, bunlardan hareketle bazı ilkeler gösterilir.

Ayrıca bakınız

Tarihsel önce:
Enfal Suresi
Sure metni: Âl-i İmrân Suresi Tarihsel sonra:
Ahzab Suresi
Kur'an'da sırası:

Dış bağlantılar

Al-i İmran suresi meali

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.