Nasuh Paşa Antlaşması

Nasuh Paşa Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 20 Kasım, 1612
İmzacı
devletler

Safevi Devleti


Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti

Dilleri Osmanlı Türkçesi, Farsça

Nasuh Paşa Antlaşması, 20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanının yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

 1. Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti.
 2. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında Amasya Barış Antlaşması (1555) ile belirlenen sınırlar geçerli olacaktır.
 3. Safevîler her yıl Osmanlı Padişahı'na iki yüz yük ipek haraç vereceklerdir.
 4. Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlılar'da kalacaktır.
 5. Şehrizor Eyaleti'ni istila eden Hilev Han'a ve Seyyid Mübarek'e Safeviler tarafından yardım edilmeyecek.
 6. Şemhal ve Dağıstan üzerinde Osmanlı egemenliği devam edecek.
 7. Osmanlıların, Ruslara karşı yapacakları herhangi bir seferde Safeviler, Osmanlılara yardım edecekler, engel olmayacaklardır.
 8. İranlı Hacılar, Bağdat ve Basra yoluyla değil Halep-Şam üzerinden hacca gidip geleceklerdir.
 9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında belirlenen sınırlar çerçevesinde, Osmanlı-Safevî sınırlarını belirlemek için Osmanlı tarafını Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa temsil edecekler.

Kaynakça

  This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.