Prut Antlaşması

Prut Antlaşması
Çeşit Barış antlaşması
İmzalanma 21 Temmuz 1711
Yer Prut, Osmanlı İmparatorluğu
İmzacı
devletler
Rusya İmparatorluğu Rus Çarlığı
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Dilleri Osmanlıca, Rusça

Prut Antlaşması, 21 Temmuz 1711 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılmış bir antlaşmadır.

1710 yılında Osmanlı İmparatorluğu Sultan III. Ahmed tarafından yönetilmekteydi. Rusya'nın başında Çar Büyük Petro "Deli Petro", İsveç'in başında ise XII. Şarl "Demirbaş Şarl" bulunmaktaydı. Demirbaş Şarl'ın ordusu Poltava Savaşı'nda Deli Petro'nun ordusuna yenildi ve Osmanlı topraklarına sığındı. Bu arada Rusya'nın Lehistan'ın içişlerine karışması, Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlılara karşı kışkırtması Osmanlı İmparatorluğunu rahatsız ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Rusya'ya karşı savaş ilan etti.

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa yönetimindeki ordu Kırım Hanlığı ordusunun desteğiyle Rusları Prut nehri kıyısında kıstırdılar. Bu mevzi,bir yanı bataklık bir yanı uçurum olan bir yerdeydi. Prut Savaşı denilen bu savaşı Osmanlıların kazanması üzerine Prut Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın koşulları şunlardır:

  1. Azak Kalesi, Osmanlılara geri verilecek. (Karadeniz tekrar Osmanlı gölü haline geldi.)
  2. Ruslar, İstanbul'da daimi elçi bulundurmayacaklar.
  3. İsveç Kralı Şarl'ın serbestçe ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.
  4. Ruslar, Lehistan'ın içişlerine karışmayacaklardı.

Kaynakça

    Dış kaynaklar

    Dış bağlantılar


    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.