Edirne-Segedin Antlaşması

Edirne-Segedin Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 1444
Yer Edirne, Osmanlı Devleti
İmzacı
devletler
Macaristan Krallığı (1920-1946) Macar Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti
Dilleri Osmanlı Türkçesi, Macarca

Edirne-Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır.

Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusunu Sultan II. Murat'ın kumandanlığı altındaki Osmanlı ordusunun üzerine gönderdi. Karamanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu orduyu Osmanlılar ardı ardına Niş Muharebesinde olduğu gibi alınan yenilgilere karşın, sonunda bir görüşe göre bu orduyu büyük kayıplarla, zorlukla İzladi Derbendinde yenilgiye uğrattı; diğer bir görüşe göre ise İzladi derbendindeki muharebeyi Osmanlılar kaybetmesine karşın Filibe Ovasına kadar inen Haçlılar ağır kış koşulları,Kral III.Wladislav'ın sabırsızlığı,erzak yokluğu ve direniş nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldılar. Bir başka görüşe göre ise Osmanlılanın ağır kaybına karşı kendileride ağır kayıplar verip İzladi'de bozguna uğrayan Macarlar kış şartları altında geri çekilmeye zorlandılar ancak beklenmedik bir olay savaşın gidişini değiştirdi,Dragoman'da bu orduyu takip eden Osmanlı kuvvetleri,pusuya düşürülüp yenilgiye uğratıldı ve sultan II.Murad'ın damadı ve veziriazam Çandarlı 2.Halil Paşa'nın kardeşi Mahmud Bey esir alındı.[1] Buda Osmanlılar üstünde moral bozukluğuna neden oldu; haçlılarınsa bu seferi başarılı bir sefermiş gibi göstermelerini sağladı. Bunun üzerine tekrar bir haçlı seferinden de çekinen Sırbistan, Bosna, Hersek, Arnavutluk gibi Rumeli'de de pek çok bölgede egemenliği zayıflayan II. Murat Macarlar ile anlaşmaya girişti ve sonrasında 12 Haziran 1444'de Edirne'de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a yolladı.

Macaristan kralı I. Ulászló bu antlaşmayı onaylama taraftarıydı. Ama Papa ve Bizans İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve János Hunyadi'nin de ısrarıyla kral I. Ulászló antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de Segedin'de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı:

  1. Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  2. Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
  3. Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
  4. Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
  5. Antlaşmanın süresi 10 yıldır.

Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı ordusu tekrar János Hunyadi kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.

Kaynakça

  1. Imber, Colin (July 2006). "Introduction" (PDF). The Crusade of Varna, 1443–45. Ashgate Publishing. s. 9–31. ISBN 0-7546-0144-7. http://www.ashgate.com/subject_area/downloads/sample_chapters/Crusade_of_Varna_Intro.pdf. Erişim tarihi: 2007-04-19.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.