Hotin Antlaşması

Hotin Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma 9 Ekim 1621
Yer Hotin, Ukrayna
İmzacı
devletler

Lehistan-Litvanya Birliği


Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

İmzalayanlar

II. Osman

Dilaver Paşa
Dilleri Lehçe, Osmanlı Türkçesi

Hotin Antlaşması, 9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır.

Hotin kalesi

Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışması üzerine Osmanlı İmparatorluğu Lehistan'a savaş açtı. Sultan Genç Osman'ın komutasındaki 200.000 askerlik ordu Lehistan'ın elindeki Hotin kalesini kuşattı. Osmanlı ordusu defalarca saldırılarda bulunmasına rağmen Hotin kalesini alamadı. Karaman beylerbeyi Doğancı Ali Paşa Hotin Kalesi'nin Turla Nehri'nden üç gün boyunca top atışına tuttu. Netice alamayınca Leh ordusu üzerine yürüyüşe geçildi. Lakin kuvvetli top atışı sebebiyle geri çekilmek zorunda kalındı. Neredeyse Leh taburu ele geçiriliyordu fakat yeniçeri taarruzu yarım bırakıp civar köyleri yağmalamaya başladı. Leh askeri de bunu fırsat bilip karşı taarruza geçti. Bu yağmalamanın nedeni ise yeniçerilerin verilen bahşişten memnun olunmamasına bağlanmıştır. Karakaş Mehmed Paşa düşman birliği üzerine taarruza geçti. Fakat Ohrili Hüseyin Paşa yeniçerilerin itaatsizliği yüzünden kuvvet gönderemedi. Leh ordusu da paşayı ve birliğini ablukaya aldı. Bunun sonucunda Karakaş Mehmed Paşa şehit oldu. Yeniçerilerin gayretsizliği yüzünden akınlarda da muvaffak olunamadı. Ayrıca Ohrili Hüseyin Paşa'nın yeniçerilere ''Topal eşeğin yerine sağlam eşeği bağlarız.'' şeklinde hakaret etmesi ve 20-25 kadar yeniçerinin ordugahtan kaçarken yakalanıp idam edilmesi ortalığı daha da kızıştırdı ve yeniçerilerin Ohrili Hüseyin Paşa'ya nefret duymasına neden oldu. Daha sonra da sefer sırasında isyan çıktı. Yeniçerilerin bahaneleri ise ''Aylardır savaşıyoruz. Nice yoldaşımız şehadet şerbetinden içti. Buna rağmen zafer yok! Zira paşalarımız basiretsiz. Bizi yok yere küffara kırdırıyorlar. Kış geliyor. Sefer bitsin. Payitahta dönelim. Şartlar giderek ağırlaşıyor. Kış kapıda. Yapılacak şey belli: payitahta dönelim! İlaveten yeniçeriye hakaret eden, düşmana kırdıran Ohrili Hüseyin Paşa'nın azlini isteriz! Ya taleplerimiz karşılanır yahut herkes bu işin neticesine katlanır!'' şeklinde padişahı ve paşaları tehdit ettiler. Leh kralı III. Zygmunt Waza ısrarla barış yapmak isteyince sonunda Genç Osman'ın itirazlarına rağmen barış antlaşması yapıldı. Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardı:

  1. Kırım Tatarlarının Lehistan'a yaptığı akınlar yasaklanacak.
  2. Kazaklar'ın Osmanlı'ya yapacakları olan saldırılarını Leh kralı bizzat engelleyecek.
  3. Hududa inşa edilen Leh kaleleri yıkılacak.
  4. Lehistan Erdel, Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine müdahale etmeyecek.
  5. Hotin Kalesi Osmanlı egemenliğindeki Boğdan'a verilecek.
  6. Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Kırım Hanlığına ödediği 40 bin altın vergiyi ödemeye devam edecek.

Saldırının başarısızlığına karşılık Boğdan'ın güvenliği sağlanmış oldu. Sefer sonucunda Ohrili Hüseyin Paşa azledilip yerine Dilaver Paşa getirildi. II. Osman Hotin kalesi önünde istekli savaşmayan Yeniçeri Ocağı’nı kaldıracağını açıkladı. Bu kararı onun öldürülmesi ile sonuçlandı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.