Polis şiddeti

Kanada'da düzenlenen Quebec Konferansı sırasında polis göstericilere orantısız şiddet uygulamıştır, 21 Nisan 2001.

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Grupça saldırmak / Kabadayılık
Nefretli konuşma / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Mobbing


Cinsel istismar
Ensest / Çocuk cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel taciz

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

Polis şiddeti, görev ve sorumluluk yetkisini kötüye kullanan polisin uyguladığı şiddettir. Polisin görevi sırasında neler yapıp neleri yapamayacağı kanunlar, yönetmelikler ve tüzüklerle belirlenir. Bu durumun dışına çıkan polis şiddet uygulamış demektir. Bazen münferit olarak meydana gelebilen bu olay bazende karakol, ya da emniyet müdürlüğü bazında sistemli olabilir. Olaylarda polisin kullandığı aşırı güç yüzünden mağdurlar büyük zarar görmektedir[1].

Polisin şiddete dayalı tutumu için polisin aşırı stresli bir iş yaptığı, gerekli eğitimin alınmadığı, kanunları bilmedikleri, psikolojik destek alamadıkları, yeterli teknik desteğe sahip olamadıkları, geçim derdi gibi nedenlerle bu tür olaylara neden oldukları düşünülmektedir. Bunun dışında bazı siyasal nedenlerle demokrasiyi özümseyememiş polisler yüzünden da bu tür olaylar yaşandığı bilinmektedir. Bunun yanında polisin zanlıyı korumak için pek çok defa zorluk yaşadığı gözlenmektedir. Bu tür durumlardan korunabilmek amacıyla polis teşkilatı halkla işbirliğine gitmektedir.

3 Mart 1991 tarihinde Rodney King'in LAPD polisleri tarafından dövülmesi olayı polis şiddetine bir örnektir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.