Revvadiler

Kürt tarihi

Revvadiler, 955-1071 yılları arasında Güney Azerbaycan'da hüküm sürmüş Arap[1] asıllı Kürt[2][3][4][4][5] hanedanlığı. Revvadiler'in merkezi önce Erdebil iken, sonraları Tebriz olarak değişmiştir.

Kökenleri

Revvadiler aslen Arap sonradan Kürtleşmiş Yemenli Ezd kabilesine mensupturlar.[1][6] Abbasi Halifesi tarafından 758 senesinde Basra'dan alınarak Azerbaycan'a yerleştirilmişlerdir. Revvad b. Müsenna el-Ezdî'yi, Azerbaycan valisi güvenliği sağlama amaçlı Tebriz civarında vazifelendirmiştir.[1] Daha sonra onun soyundan gelen torunları 8. ve 9. yüzyıllarda Abbasiler'in Tebriz valisi olarak vazife yapmışlardır. Revvadiler, 10. yy'ın başından itibaren Azerbaycan'da baskın hale gelen Kürt varlığıyla özellikle Hezbani aşiretiyle karışmışlar ve giderek Kürtleşmişlerdir.[1]

Tarihi

Salariler egemenliğinin zayıfladığı dönemde güç kazanan Tebriz, Maraga ve Ahar hâkimi Ebülhica bin er-Revvad, 981 yılında sonuncu Salari hükümdarı İbrahim bin Merzban'ı tahttan indirerek Revvadiler devletini kurmuştur.

1054 yılında Sultan Tuğrul Bey'in öncülüğünde Güney Azerbaycan'a akın eden Büyük Selçuklu Devleti ordusu, Tebriz'e kadar ilerlemiştir. Rakibi karşısında zayıf düşen Revvadi hükümdarı Ebu Mensur Vehsudan, Tuğrul Bey'in hâkimiyetini kabul etmiş ve adına hutbe okunmasını emredip, sultana değerli hediyeler vermiştir.[7] Revvadilerin hakimiyetine Malazgirt Savaşı'ndan sonra son verildiği ve bu tarihten sonra Revvadiler hakkında bilgi bulunmadığı belirtlilir.[1]

Revvadi hükümdarları

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 35,  sayfa: 36
  2. Misbah Islam, Decline of Muslim States and Societies, Xlibris Corporation, 2008, ISBN 978-1-4363-1012-3, sf. 423.
  3. Şerefhan Bitlisi The Sharafnam̂a Rawwadi Kurds..
  4. 1 2 Mehrdad R. Izady The Sharafnam̂a, or, The history of the Kurdish nation, 1597 "Rawwadi Kurds.."
  5. Ian Richard Netto, Encyclopaedia of Islam "There was a succession of Kurdish dynasties such as ... Rawwadids of Tabriz and Azerbayjan"
  6. Prof. Dr. Ramazan Şeşen, 20:44'ten itibaren, https://www.youtube.com/watch?v=KM_dn6MD0Dk
  7. "Revvadiler devleti". azerbaijans.com. 23 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151023084830/http://www.azerbaijans.com:80/content_370_tr.html. Erişim tarihi: 14 Eylül 2014.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.