İbrahim Ethem Dirvana

İbrahim Ethem Dirvana ya da İbrahim Ethem Mesut Bey (d. 1864- ö. 29 Nisan 1959) filozof, yazar ve Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yüksek kademelerde görev yapmış bir devlet adamıdır.

İbrahim Ethem Bey 1864 yılında İstanbul'da doğdu[1]. Gülhane askeri Rüşdiyesi ve Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdikten[2] sonra Paris'e gitti ve Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Paris'te bulunduğu sırada Fransız filozofu René Descartes'ın Discourse de la Méthode (Metot Üzerine Konuşma) adında eserini Hüsn- i İdare- i Akl ve Taharr- i Hakikate Dair Usul Hakkında Nutuk adları altında 1895 yılında Türkçeye çevirdi[3]. Bu kitap 2005 yılında tekrar latin alfabesiyle yayınlanmıştır[4].

İbrahim Edhem Bey Dec 1908 - May 1910 tarihleri arasında Beyrut Valiliği yaptı[5]. Ayrıca mütareke yıllarında (1918 yılındaki Mondros Ateşkes Antlaşması'yla 1923 yılındaki Cumhuriyet'in İlanı arasındaki dönem) 2 ay kadar bir süreyle Posta ve Telgraf Nazırlığı, 1,5 ay kadar bir süreyle de Şura-yı Devlet (günümüzdeki Danıştay) başkanlığı yaptı (15 Haziran 1920-31 Temmuz 1920).

İbrahim Edhem Dirvana 29 Nisan 1959 tarihinde 95 yaşındayken İstanbul'da vefat etti ve Küçüksu Mezarlığı'nda defnedildi[6].

Kaynaklar

  1. Yeni onbinlerin gölgesinde bir sancak: İzmir : 30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919, Engin Berber, 1999.
  2. 1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri, Fethi Gedikli
  3. İlk Descartes Mütercimi İbrahim Edhem Bey'in Eserleri
  4. Usul Hakkında Nutuk, Metot Üzerine Konuşma, Rene Descartes, Çizgi Kitabevi Yayınları, Çeviren: İbrahim Edhem Mesut (Dirvana), ISBN 975-8867-67-9 Aralık 2005
  5. Lebanon, World Statesmen
  6. 1 Mayıs 1959 Milliyet Gazetesi Vefat ilanı
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.