Mehmed Halet Paşa

Halet Paşa (ö. 1879), Türk siyasetçi.

Kaptan-ı Derya Abdülkadir Paşa'nın oğludur. Devlet hizmetine Tersanede başlamıştır. Anadolu Harp Ordusu Defterdarlığı, Bursa Harir Nazırlığı, Kıbrıs Mutasarrıflığı gibi görevlerde bulunduktan sonra Serasker Müsteşarlığı'na getirilmiştir. Trablusgarb, Edirne, Sivas valiliklerinde bulunmuştur. 20 Eylül 1875 ile 18 Ocak 1876 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Ardından Nafıa Nazırlığı görevine gelmiştir. Daha sonra Ticaret Nazırlığı ve Ayan Üyeliği ve Cidde valiliği görevlerinde bulunmuştur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.