Agnostik ateizm

Farklı ülkelerde ateistler ve agnostiklerin oranı. Çin, Küba ve Kuzey Kore için verilen değerlere bu ülkelerde nispeten az veri kullanıldığı için şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Agnostik ateizm ya da diğer tanımıyla ateist agnostisizm, hem ateizmi ve hem de agnostisizmi içine alan bir felsefi görüştür.[1] Agnostik ateistler, herhangi bir tanrıya ve tanrısallığa inanmadıkları için hem ateist, aynı zamanda kesin olarak herhangi bir tanrının var olup olmadığını bildiklerini iddia etmedikleri için de agnostiktir.[1][2] Agnostik ateist bir kişi, bir veya daha fazla tanrının var olduğuna inanan ama hakkında mutlak bilgi sahibi olduğunu iddia etmeyen bir agnostik teist kişinin zıddı olabilir.[1]

Örnekler

Bertrand Russell bu konuda göksel çaydanlık örneğini gösterir. Russell, böyle bir çaydanlığın var olmayacağını bilmenin gerçekte mümkün olmadığı halde çoğu insanların böyle bir çaydanlığa inanmadıkları argümanını kullanmıştır. Bu nedenle, çaydanlığa saygılı bir bakış açısına sahip olan birisinin görüşü bu durumda Russell'in deyimiyle agnostik bir "ateapoist", yani çaydanlığa inanmayan bir agnostik olacaktır. Çünkü bu durumda hem göksel bir çaydanlığın varlığına inanmamakta hem de aynı zamanda böyle bir çaydanlığın olup olmadığına dair kesin bir bilgi de iddia etmemektedir.

Ünlü ateist Richard Dawkins ise Tanrı Yanılgısı adlı kitabında benzer bir noktaya değinir: "Bahçenin içinde yaşayan periler hakkında ne kadar agnostik isem ancak o ölçüde agnostiğim".[3]

Yazar Philip Pullman gibi dindar olmayan ve kendilerini hem agnostik hem de ateist olarak tanımlayan kişiler ise kendilerini şöyle ifade etmektedir: "Bu suretle, ateist ve agnostik kelimeleri arasında sıkışıp kalmış bulunmaktayım. Her ne olursa olsun Tanrıya inanmak için herhangi bir kanıtım yok. Fakat bildiğim her şeyi bilmediklerimle karşılaştırdığımda bildiklerimin çok az olduğunu bilmekteyim".[4]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.