Almanya ekonomisi

Almanya ekonomisi

Frankfurt Almanya'nın finans başkentidir.
Derece 4. (nominal) / 5. (SAGP)
Para birimi Euro
Mali yıl takvim yılı
Ticaret organizasyonları Avrupa Birliği, OECD, DTÖ
İstatistikler
GSYİH 3,227 trilyon $ (SAGP 2013) [1]
GSYİH büyüme azalış 0,5 (2013 ort.)
artış 0,9 (2012 ort.) [2]
Kişi başı GSYİH artış 39,500 $ (SAGP 2013 ort)
artış 39,200 $ (2012) [3]
Sektörel GSYİH dağılımı tarım: % 0,8 endüstri: % 30,1 hizmet: % 69,0 (2013) [4]
Enflasyon (TÜFE) 1,43 (Aralık 2013) [5]
Yoksulluk sınırı
altındaki nüfus
% 15,5 (2010)
Gini katsayısı 27.
İşgücü 44.2 milyon (2013 ort.)
Sektörel işgücü dağılımı tarım: % 1,6 endüstri: % 24,6 hizmet: % 73,8 (2011) [6]
İşsizlik azalış % 5,3 (2013 ort.)
% 5,5
Ana endüstriler Almanya demir, çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine aletleri, elektronik, otomobil, gıda ve içecek, gemi yapımı, ve tekstil alanında dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerden birisidir.[7]
Dış ticaret
İhracat artış 1,493 trilyon $ (3.) (2013) [8]
İhraç malları Motorlu araçlar, makinalar, kimyasallar, bilgisayar ve elektronik ürünler, elektrikli cihazlar, ilaç, metaller, ulaşım ekipmanları, giyim kuşam, gıda maddeleri, tekstil, kauçuk ve plastik ürünler [9]
Ana ihracat ortakları  Fransa %9,2
 Amerika Birleşik Devletleri %7,8
 Birleşik Krallık %6,5
 Hollanda %6,3
 Çin Halk Cumhuriyeti %5,9
 İtalya %5,0
 Avusturya %5,0
 İsviçre %4,3
 Belçika %4,0 (2013 ort.) [10]
İthalat artış 1,233 trilyon $ (3.) (2013) [11]
İthalat malları makinalar, veri işleme ekipmanları, taşıtlar, kimyasallar, petrol ve gaz, metaller, elektrikli cihazlar, ilaç, gıda maddeleri, tarım ürünleri [12]
Ana ithalat ortakları  Hollanda %12,8
 Fransa %7,6
 Çin Halk Cumhuriyeti %6,2
 Belçika %6,1
 İtalya %5,3
 Birleşik Krallık %4,6
 Avusturya %7,6
 Amerika Birleşik Devletleri %4,1 (2013 ort.) [13]
DYY sermayesi artış 1,335 trilyon $ (5.) (31 Aralık 2013) [14]
Gayrisafi dış borç artış 5,717 trilyon $ (3.) (31 Aralık 2012) [15]
Kamu maliyesi
Kamu borçları GSYİH'nın %79,9 (2013 ort.) [16]
Gelirler 1,511 trilyon $ (2012 ort.)
Giderler 1,507 trilyon $ (2012 ort.)
Ekonomik yardım donör: 7,5 milyar $ (5 milyar €)
GSYİH'nın % 0,28
Kredi derecelendirme

Standard & Poor's: AAA [17]
Görünüm: Durağan Moody's: Aaa [18]
Görünüm: Durağan

Fitch: AAA [18]
Görünüm: Durağan
Dış rezervler artış 248,9 milyar $ (31 Aralık 2012) [19]

Ana veri kaynağı: CIA World Fact Book

Diğer bir bilgi verilmemiş, değerlerin tümü ABD Doları ile ifade edilmiştir.

Almanya Dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir ve bu durum ülkeyi Avrupa'nın en büyük ekonomisi yapar. Alman ekonomisinde ana rolü yüksek ihracat gücü oynamaktadır. Ülke, Euro para birimini kullanmaktadır ve para politikaları Frankfurt am Main'da bulunan Avrupa Merkez Bankası'na bağlıdır. Ülkenin 2007 yılında ihracat artışı %9 olmuştur.

Başlıca sektörler

2004 yılında tarım, silvikültür ve madencilik Almanya'nın milli gelirinin sadece %1,1'ini oluşturmuştur ve tüm işçilerin %2,2'si bu sektöre istihdam edilmiştir. Bu durum 1991'e göre %4 düşmüştür. Ülke, iç besin pazarının %90'ını kendisi karşılamaktadır. Bu üretim ülkeyi Fransa ve İtalya'dan sonra Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü üreticisi konumuna ulaştırmıştır. Almanya'nın genel tarım ürünleri; patates, şeker kamışı, buğday, arpa ve lahanadır. Ülke yüksek standartlarda endüstrileşmesine rağmen topraklarının 3'te 1'i ormanlarla kaplıdır. Ormancılık faaliyetleri ülke tüketiminin 3'te 2'sini karşıladığından açık ithalatla kapatılmaktadır.

Madencilik

Hükümetin azaltma politikalarına rağmen kömür, ülkenin başlıca enerji kaynağıdır. Hükümet politikaları ile 1989'dan beri kömür üretimi azalmaktadır. Almanya'daki iki ana kömür cinsi linyit ve "sert kömür"dür. Ülkedeki rezervlere rağmen bir miktar kömür yurt dışından ithal edilmektedir. Ocak 2004'e göre, ülkedeki doğal gaz rezervleri Avrupa Birliği içinde üçüncü sıradadır. Ülkedeki doğal gaz üretiminin %90'ı Aşağı Saksonya'da gerçekleşir. 2002 yılında Almanya ihtiyacının %75'i kadar doğal gaz ithal etmiştir. En büyük ithalatçı ülke %40,8'lik oranla Rusya'dır. Bu ülkeyi %31,5 ile Norveç ve %22,3 ile Hollanda takip eder.

Enerji

2002 yılına göre Almanya; Birleşik Devletler, Çin, Hindistan ve Japonya'nın ardından en fazla enerji tüketen beşinci ülke konumundadır. Bu tüketimin 3'te 2'si ithalatla karşılanmaktadır. Aynı yıl Almanya 512.9 milyar kilowatt saat elektrik tüketimi ile Avrupa birincisi olmuştur.

Almanya hükümeti; jeotermal, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasına çalışmaktadır. Enerjinin verimli kullanılması amacıyla geliştirilen projeler olmulu sonuç vermiş; 1970'ten itibaren enerji verimliliği artmıştır. Hükümet, 2050 yılında ülkenin enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşılama adına bir hedef koymuştur.

2000 yılında hükümet ve Almanya nükleer güç endüstrisi; 2021'e kadar nükleer santralleri kademeli olarak azaltma konusunda anlaşmıştırlar. Fakat yenilenebilir enerji, enerji tüketiminde oldukça düşük paya sahiptir. 2006 yılı enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir: akaryakıt (%35.7); kömür (%23.9); doğal gaz (%22.8); nükleer enerji (%12.6); su ve rüzgar gücü (%1.3); diğerleri (%3.7).

Endüstri

Ludwigshafen yakınlarındaki Dünya'nın en büyük kimya fabrikalarından biri

2003 yılına göre endüstri ve inşaat sektörleri, ülke gelirinin %29'unu oluşturmaktadır. Bu sektör, tüm işgücünün %26,4'üne iş alanı yaratmaktadır. Almanya otomobil, makina parçası ve kimyasal maddeler üretiminde oldukça üstün durumdadır. 2003 yılında üretilen 5.5 milyon araçla Almanya; Birleşik Devletler ve Japonya'nın ardından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmuştur. Buna karşı Çin, 2005 yılının başlarından itibaren ülkenin bu sırasını tehdit etmeye başlamıştır. 2004 yılına göre Almanya, dünyadaki makina parçası üretiminin %19,3'ünü karşılayarak bu alanda lider olmuştur. Ülkenin dünya çapındaki makina üretim markaları Continental AG, Daimler, BMW, Bosch, BASF, Bayer AG, Siemens, Mercedes, Opel, Porsche ve Volkswagen, ülkenin başta gelen firmalarından bazılarıdır. Ayrıca ülkeye yayılmış birçok küçük üretim yapan firma bulunmaktadır. Bu firmalar tüm Alman işgücünün 3'te 2'sine sahiptir.

Hizmet sektörü

2002 yılına göre ülke milli gelirinin %70'ini hizmet sektörü karşılamaktadır. Yine hizmet sektörü, tüm işgücünün %71,3'ünü istihdam etmektedir.

Turizm

İç ve dış turizm ülke gelirinin %8'ini oluşturmaktadır ve 2,8 milyon kişiye iş sağlamaktadır. Ülkede ticaretten sonraki en büyük sektör turizmdir. 2004 yılına göre 45 milyon her bir gece için kayıtlı yabancı turist ülkeye gelmiştir. Bu bir önceki yıla göre %4 fazlaydı ve bir rekordu. Uluslararası her 3 büyük ticari fuardan 2'si Almanya'da düzenlenmektedir ve böylece ülke sadece bu alanda 9-10 milyon civarı yabancı çekmektedir. Ülkedeki en büyük dört ticari fuar; Hannover, Frankfurt, Köln ve Düsseldorf'ta yapılmaktadır.

Kaynakça

 1. "2013 GDP (PPP) of Germany (İngilizce) - Almanya'nın 2013 GSYİH (SAGP)'si". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150905113837/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 2. "GDP real growth rate of Germany (İngilizce) - Almanya'nın GSYİH büyüme oaranı". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150905115711/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2003.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 3. "2013 GDP per capita (PPP) of Germany (İngilizce) - Almanya'nın 2013 kişi başı GSYİH (SAGP) değeri". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150905110817/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 4. "GDP Compositon by sector of origin in Germany (İngilizce) - Almanya'da Sektörel GSYİH dağılımı". The World Factbook. 2013. 27 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150927122122/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 5. "Inflation Germany – current German inflation (İngilizce) - Almanya'enflasyon değeri". www.inflation.eu. 2013. 12 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150312084810/http://www.inflation.eu:80/inflation-rates/germany/inflation-germany.aspx. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 6. "Labor force by occupation in Germany (İngilizce) - Almanya'da sektörel işgücü dağılımı". The World Factbook. 2011. 6 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151206130816/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2048.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 7. "Industries in Germany (İngilizce) - Almanya'da ana endüstri alanlarının dağılımı". The World Factbook. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150905103021/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2090.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 8. "Export Figures of Germany (İngilizce) - Almanya'nın ihracat rakamı". The World Factbook. 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030201806/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2078.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 9. "Export products of Germany (İngilizce) - Almanya'nın ihracat ürünleri". The World Factbook. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030201900/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2049.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 10. "Export Parners of Germany (İngilizce) - Almanya'nın ihracat ortakları". The World Factbook. 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030164604/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2050.html. Erişim tarihi: 3 Nisan 2014.
 11. "Import Figures of Germany (İngilizce) - Almanya'nın ithalat rakamı". The World Factbook. 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030164604/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2087.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 12. "Import products of Germany (İngilizce) - Almanya'nın ithalat ürünleri". The World Factbook. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030201900/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2058.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 13. "Import Parners of Germany (İngilizce) - Almanya'nın ithalat ortakları". The World Factbook. 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030164604/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2061.html. Erişim tarihi: 3 Nisan 2014.
 14. "Stock of foreign direct investment in Germany (İngilizce) - Almanya'nın doğrudan yabancı yatırım sermayesi". The World Factbook. 31 Aralık 2013. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030233610/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2198.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 15. "2013 External debt of Germany (İngilizce) - Almanya'nın 2013 dış borcu". The World Factbook. 2012. 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030164604/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2079.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 16. "2013 Public debt of Germany (İngilizce) - Almanya'nın 2013 kamu borcu borcu". The World Factbook. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150905113845/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2186.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 17. "Sovereigns Rating List (İngilizce) - Ülkelerin Değerlendirme Listesi". Standard & Poor's. 28 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150228005442/http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/eu?sectorName=null&subSectorCode=39&filter=G. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 18. 1 2 "Credit ratings: how Fitch, Moody's and S&P rate each country (İngilizce) - Kredi Derecelendirem notları: Her bir ülke için Fitch ,Moody's ve S&P nasıl?". The Guardian. 3 Ocak 2013. 16 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151016094049/http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/apr/30/credit-ratings-country-fitch-moodys-standard. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.
 19. "Reserves of foreign exchange and gold of Germany (İngilizce) - Almanya'nın döviz ve altın rezervi". The World Factbook. 31 Aralık 2012. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150905103536/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2188.html. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.