Barnabas

Hristiyanlık

Barnabas

Barnabas ya da Barnaba (Yunanca: Απόστολος Βαρνάβας - Apostolos Varnavas), Havariler Çağı'nda Pavlus'la anlaşmazlığa düşmüş, dini mektupları heretik sayılmış Hristiyan azizi.

Levi Kabilesi'ndendir ve Kıbrıs'lıdır.[1] Pavlus'a, Kıbrıs ve Anadolu'ya düzenlenen 1. Misyon Gezisi'nde eşlik etmiştir.[1] Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusudur.[1] Kıbrıs'ta öldürüldüğüne inanılır.[1] Her yıl 11 Haziran, "Aziz Barnabas Günü" olarak kutlanır.[1]

Havari Petrus'un akrabası olan, İncil yazarlarından Markos'un arkadaşı idi. 1. Misyon Gezisi'ne Pavlus'la birlikte çıktılar. Sonra yolları ayrıldı. Sünnet Geleneği'ni savundu, Pavlus'un Yeni Yorumlarını kıyasıya eleştirdi. Gezi anılarını kaleme alan Luka, anlaşmazlık sonrasında Pavlus'un tarafında kaldı.

Barnabas İncili

Bazı kaynaklar Barnabas'ın havarilerden olduğunu iddia ederler. Kanonik İncillerden başka Barnabas'a atfedilen bir İncil daha bulunmaktadır. Barnabas incili, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incillerinden biraz farklıdır. İsa'nın kişiliği bu İncil'de Tanrı'nın oğlu şeklinden ziyade örnek insan modeli şeklindedir. Teslis inancına ters düşen bu incil, bugünkü teslis inancına sahip Hristiyanlıkça kabul görmez. Muhammed'in geleceğinin bu incilde müjdelendiği iddia edilir.

Ayrıca bakınız

Dipnotlar

  1. 1 2 3 4 5 Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003, "St. Barnabas" maddesi

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.