Gelenbevizade Mehmet Said

Gelenbevizade Mehmet Said (d. 1863, İstanbul – ö. 1937), Osmanlı devlet adamı ve eğitimci.

1912’de ve 1919-1920 yıllarında olmak üzere iki defa Maarif Nazırlığı görevinde bulunmuştur.

Yaşamı

1863 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Mahmud Aziz Efendi’dir[1]. Mülkiye’de öğrenimini tamamladıktan sonra 1882 yılından itibaren çeşitli devlet dairelerinde çalıştı.

1887'den itibaren Bursa İdadisi’nde öğretmenlik ve Maarif Müdürlüğü, Edirne'de Maarif Müdürlüğü, Ticaret Mekteb-i Âlisi Müdürlüğü, Vefa İdadisi ve Darülfünun'da öğretmenlik görevlerinde bulundu. Daha sonra Maarif Nezareti'nin merkez örgütünde çalışmaya başladı. 1904’de Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü, 1907'de Mekâtib-i İdadiye Müdürü, daha sonra da Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu.

1910 yılında bakanlık müsteşarı oldu. 1912 yılında ve 1919-1920 yıllarında Maarif Nazırlığı yaptı. İlk bakanlığı, Balkan Savaşı’nın en kızışkın günlerine gerçekleşti ve önemli bir çalışma yapamadı; Ahmet Muhtar Paşa’nın kabinesinin istifa etmesi ile sona erdi[1]. İkinci kez maarif nazırı olması son Osmanlı padişah Vahdettin döneminde gerçekleşti.

Üniversiteye çevrilmesine kadar Darülfünun'un fen şubesinde ders verdi. 1937’de hayatını kaybetti.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/11/2012. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.