Yusuf Ziya Paşa (1849-1929)

Yusuf Ziya Paşa

Yusuf Ziya Paşa (d. 1849 – ö. 1929), Osmanlı devlet adamı, besteci, diplomat.

1849 yılında dünyaya geldi. II. Abdülhamit ve Meşrutiyet devirlerinde Osmanlı Devleti’nde üst düzey görevlerde bulundu. Hariciye Nezaretinde (Dışişleri Bakanlığı) vezir derecesine kadar yükseldi. 1910-1914 yıllarında Vaşington Büyükelçisi olarak görev yaptı. Evkaf Nazırı ve Ayan Meclisi üyesi oldu.

İyi derecede kanun ve saz çalan Yusuf Ziya Paşa, Meclis-i Ayan üyesi olduğu sırada dönemin Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) tarafından ülkenin ilk resmi müzik okulunun kurulması ve yönetilmesi için oluşturulan Musiki Encümeni’nin başına getirildi. Ziya Paşa’nın önerisi ile Dârülelhan adı verilen bu okula verdiği hizmetler Türk müzik tarihine geçti. 53 yaşında beste yapmaya başlayan sanatçının, bilinen 11 eseri vardır[1].

Tanınmış Osmanlı devlet adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa’nın kızı Ayşe Behiye Hanım ile evliliğinden olma besteci Suphi Ziya Özbekkan’ın babasıdır.

1929 yılında hayatını kaybetti.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.